De Europese Commissie wil dat e-factureren de overheersende wijze van facturering in Europa wordt. De mededeling "Reaping the benefits of electronic invoicing (e-invoicing) for Europa" van de Europese Commissie vandaag, gepresenteerd door vice-president Tajani en commissaris Barnier, bevat een aantal concrete acties om de invoering van elektronisch factureren in Europa gemakkelijker te maken.

Door gegevens te verstrekken via elektronische facturen kunnen bedrijven profiteren van kortere betalingstermijnen, minder fouten, minder druk-en verzendkosten.
De Europese Commissie benadrukt verder dat gestructureerde e-facturen de integratie van bedrijfsprocessen van aankoop tot betaling vergemakkelijken. Gestructureerde e-facturen houden in dat de facturen worden verzonden, ontvangen en verwerkt zonder handmatige interventie.

Momenteel is het uitwisselen van e-facturen vaak complex en duur, met name voor het MKB en over de grenzen heen. De mededeling van de commissie pakt deze obstakels aan, aangevuld door een beschikking van de commissie tot het oprichten van een Europees Multi-Stakeholder Forum over elektronisch factureren.

Michel Barnier, commissaris voor de Interne Markt en Diensten, zei: "E-factureren heeft het potentieel om een groot verschil, voor bedrijven, consumenten en de Europese handel als geheel te maken. De voordelen in termen van besparing van tijd en geld zijn volledig in lijn met onze strategie Europa 2020 en met de digitale agenda voor Europa in het bijzonder. "

Vicevoorzitter Antonio Tajani, Europees commissaris voor Industrie en Ondernemerschap voegde toe: "Een revolutionaire wijziging van de manier waarop we rekeningen betalen;
e-facturering zal het algemene concurrentievermogen van Europese bedrijven en met name het MKB flink verbeteren."

Bestaande regels inzake e-factureren in Europa zijn niet uniform. Daardoor worden de potentiële voordelen van e-facturatie nog steeds in een grote mate onbenut. Als onderdeel van haar baanbrekende initiatief, "Een digitale agenda voor Europa ‘, richt de Europese Commissie haar inspanningen op het wegnemen van belemmeringen voor de brede adoptie van elektronisch factureren in Europa. De vier belangrijkste prioriteiten voor
e-factureren zijn:

– Zorgen voor een samenhangend wettelijk kader voor e-factureren
– Het bereiken van massale adoptie door het MKB, het KMO aan boord te krijgen
– Het stimuleren van een omgeving met maximaal bereik tussen handelspartners voor het uitwisselen van facturen
– het bevorderen van een gemeenschappelijke standaard voor e-factureren

Voor elk van deze prioriteiten, bevat de mededeling van de Commissie een aantal concrete acties, bijvoorbeeld:

– In 2011 gaat de Commissie de e-handtekening richtlijn herzien ten behoeve van grensoverschrijdende erkenning van veilige e-authenticatie systemen.
– De Europese Commissie gaat twee nieuwe projecten lanceren in het kader van het programma Concurrentievermogen en Innovatie (CIP) om specifieke sectoren te helpen overeenstemming te bereiken over interoperabele processen voor de elektronische uitwisseling van gegevens en documenten langs de verschillende stappen van de keten (met inbegrip van e-factureren).
– Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) moet een Code of Practice maken met inbegrip van consistente terminologie en duidelijk omschreven taken en verantwoordelijkheden voor de actoren die betrokken zijn bij e-factureren.
– CEN moeten richtlijnen ontwerpen voor de implementatie van een Cross-Industry Invoice datamodel en samenwerken met de internationale normalisatie-instellingen, zoals de UN / CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) en ISO (International Organization for Standardization).

Meer informatie: 
– Reaping the benefits of electronic invoicing for Europe
– Setting up the European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (e-invoicing)

Bron: Platform Elektronisch Factureren