‘De geplande versobering van de 30%-regeling – een fiscale regeling die helpt buitenlands talent naar ons land te halen – is slecht voor de toekomst van Nederland.’ Dat blijkt onomstotelijk uit de nieuwe evaluatie van de regeling die vandaag is verschenen,’ aldus ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Voor het behoud van onze welvaart en goed betalende banen zijn juist innovatieve bedrijven, groot en klein, cruciaal. Zij concurreren wereldwijd om schaars toptalent, met name in technische vakgebieden. Ook andere landen trekken hard aan deze mensen. Zij kennen dit soort regelingen eveneens. De 30%-regeling is dan ook onmisbaar als we een echte kenniseconomie willen zijn. Anders worden we langzaamaan een museum.’

Ingrijpende daling aantal kennismigranten

De nieuwe evaluatie van SEO economisch onderzoek (in opdracht van het Ministerie van Financiën) laat zien dat de instroom van kennismigranten in ons land stevig daalt (15-20 procent) als de regeling – zoals gepland – verder wordt versoberd. Bij afschaffing raakt Nederland zelfs 30 tot 40 procent van de kennismigranten kwijt. En dat terwijl de evaluatie laat zien dat ‘het budgettaire effect van de regeling als geheel positief is’. Met andere woorden: de regeling levert ons land feitelijk meer op dan dat deze kost.

Minder aantrekkelijk vestigingsklimaat

De geplande versobering van de fiscale regeling raakt de economie op meerdere manieren volgens de nieuwe evaluatie. Zo wordt het vestigingsklimaat minder aantrekkelijk. Ook leidt de maatregel tot een negatief effect op investeringen (‘de motor voor toekomstige groei’). De evaluatie is ook kritisch over de vele aanpassingen in de regeling de afgelopen jaren.

Nederlandse regeling niet riant

Ten opzichte van andere onderzochte landen is het budgettair beslag van de regeling per gebruiker gemiddeld volgens de evaluatie. De Nederlandse regeling is dus niet riant, zoals vaak wordt beweerd.

‘Slechts één conclusie mogelijk’

Thijssen; ‘Als je de resultaten van de evaluatie leest is slechts één conclusie mogelijk: namelijk het niet afbouwen van deze regeling. Afbouw van de regeling kost de overheid per saldo veel meer geld dan het oplevert en het is funest voor onze aantrekkelijkheid en toekomstige bedrijvigheid – dus banen en belastinginkomsten. Juist in een tijd waarin we al steeds verder achteropraken qua technologie en innovatie.’

Achtergronden

Nu kunnen buitenlandse technici – en ander schaars talent dat hier niet voorhanden is – onder voorwaarden 5 jaar lang belastingvrij een vergoeding krijgen van maximaal 30% van hun loon. De Tweede Kamer heeft in het najaar besloten deze ingrijpend te versoberen komende tijd, nadat de regeling eerder ook al werd versoberd.

Bron: MKB Nederland