Het individu staat meer en meer centraal in onze samenleving. Belangrijke beslissingen, zoals grote consumentenaankopen, worden bijvoorbeeld steeds vaker op individueel niveau genomen. Voor bedrijven en organisaties is het daarom belangrijk goed inzicht te krijgen in de individuele wensen van hun klanten. Om bedrijven te voorzien van klantinformatie op persoonsniveau, introduceert Experian Nederland een nieuwe database: PersonView. Bedrijven kunnen hun eigen klantenbestand koppelen aan deze unieke database. Met een dekking van 70% van alle meerderjarigen in Nederland biedt PersonView een betrouwbare informatiebron, die bestaande klantenbestanden van bedrijven en organisaties verrijkt met bruikbare klantgegevens zoals geslacht, leeftijdscategorie, herkomst van naam en tijdsduur van huidige bewoning.

Demografische gegevens
PersonView is een uitgebreide database met demografische gegevens over meerderjarigen in Nederland, waarmee bedrijven hun eigen bestanden kunnen verrijken en profileren. Peter Achterberg, Manager Data & Product Development bij Experian Nederland, licht toe: "Voorheen was het voor bedrijven en organisaties alleen mogelijk klanten op huishoudenniveau te identificeren, kwantificeren en kwalificeren. PersonView voegt hier een extra dimensie aan toe. De beschikbare demografische gegevens zijn geslacht, leeftijdscategorie, herkomst van naam en de tijdsduur van iemands huidige woonsituatie. Binnenkort worden hier nog andere gegevens als burgerlijke staat, hoofd huishouden en inkomensklasse aan toegevoegd."Privacy gewaarborgd"

Bedrijven en organisaties kunnen hun eigen klantenbestand eenvoudig laten koppelen aan de nieuwe database. Met PersonView beschikken zij over klantprofielen op persoonsniveau, zodat zij hun marketingactiviteiten, dienstverlening en producten optimaal kunnen afstemmen op de specifieke wensen van de individuele klant. Experian houdt zich daarbij strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Experian levert geen namen van mogelijke prospects aan, maar gebruikt PersonView alleen voor de verrijking en profilering van bestaande klantenbestanden van opdrachtgevers.