Op 3 augustus startte de rechtbank Rotterdam, in samenwerking met twee deurwaarderskantoren, een experiment voor digitale uitwisseling van stukken met deurwaarders in incassozaken. Het betreft onbetwiste vorderingen die eindigen met een zogeheten verstekvonnis.

Digitale procedure

De uitwisseling van informatie loopt via een systeemkoppeling tussen IVO Rechtspraak en de SNG. De deurwaarders kunnen digitaal zaken indienen en krijgen ook digitaal bericht terug van de rechtbank. Als de gedaagde bij verstek wordt veroordeeld, kan op deze manier voor de deurwaarders de hele procedure digitaal verlopen, en daarmee sneller en met minder risico op fouten. De grosse (uitspraak) wordt wel altijd nog op papier nagestuurd. Voert de gedaagde verweer, dan gaat de procedure op papier verder.

Bij de rechtbank blijft de werkwijze verder vooralsnog als vanouds: met papieren dossiers en registratie in het primair procesprogramma Iris.

Samenwerking

De afgelopen maanden is zowel  technisch (realiseren koppeling tussen de Rechtspraak en de SNG) als organisatorisch  (vaststellen werkprocessen en -werkafspraken, meet- en evaluatiecriteria) nauw samengewerkt tussen de vijf partijen: deurwaarderskantoren, Rechtbank Rotterdam, KBvG, SNG en IVO  met als resultaat een werkende koppeling en twee ketenpartijen die klaar zijn om het experiment uit te voeren.

Doel

Het experiment heeft als doel te onderzoeken of de uitgewerkte oplossing voor zowel de Rechtspraak als de deurwaarders werkbaar is, ook bij grotere aantallen zaken, en wordt bewust klein en low profile gehouden. Na een half jaar volgt een evaluatie en een advies voor het vervolg. In het experiment wordt (op kleine schaal) gebruik gemaakt van de – al aanwezige – technische oplossing die ook voorzien is in de uitwerking van het basisplan voor digitale toegankelijkheid in civiel en bestuursrecht.

Bron: KBvG