De NVVK is in september het Innovatielab gestart: een experimenteerruimte waar NVVK-leden projecten kunnen aanmelden om tijdelijk in een regelarme ruimte met eigen werkprocessen te experimenteren. Het Innovatielab was tot voor kort alleen online toegankelijk voor NVVK-leden. Ook niet-leden kunnen voortaan op de openbare NVVK-website kennis nemen van de experimenten in het Innovatielab. Inmiddels zijn er drie innovaties toegelaten; de eerste start 1 december 2018. Op de NVVK-site worden de innovaties toegelicht.

Succesvolle ervaringen kunnen leiden tot het aanpassen van de NVVK-regels (Modules). Met het Innovatielab wil de NVVK vernieuwing stimuleren, om zo bij te dragen aan meer effectiviteit en efficiëntie van schuldhulpverlening.

Pagina Innovatielab

Op de NVVK-site is een pagina Innovatielab ingericht met uitleg over het doel en de werkwijze van het Innovatielab. Ook staan hier alle lopende innovaties: de projecten die zijn toegelaten in het Innovatielab.

Expertgroep van NVVK-leden en schuldeisers

Een speciaal daarvoor ingerichte Expertgroep, bestaande uit NVVK-leden en schuldeisers, buigt zich over de toelating van de experimenten. Deze Expertgroep kijkt vervolgens naar de werking en de resultaten van het ingebrachte werkproces. Er vindt geen kwalitatieve beoordeling plaats. Doel is om te identificeren welke onderdelen van een proces naar de eigen NVVK-regels vertaald kunnen worden.

Bron: NVVK