Zonder inkomensafhankelijke premies en het afschaffen van het eigen risico in de zorg zal het aantal mensen dat in betalingsproblemen komt enkel maar groter worden. De zorg wordt voor grote groepen onbereikbaar.

Dat zegt SP-lijsttrekker Emile Roemer naar aanleiding van de Zorgbalans 2010 van het RIVM. Het aantal niet-betalenden steeg in 1 jaar met 24% naar 318.460. “Een teken aan de wand voor wat er gebeurt als de nominale premie en het eigen risico verder stijgt zoals andere partijen voorstellen.”

Volgens Roemer tonen de cijfers van het RIVM aan dat een eigen risico – nu 165 euro – doet met het inkomen. De hoogste inkomensklasse geeft 1,5% van het inkomen uit aan eigen bijdrage voor de zorg; de laagste inkomensklasse 6,5%.

“Kun je nagaan wat er gebeurt als je dit naar 300 euro laat stijgen, zoals de VVD dat wil.
De SP stelt een inkomensafhankelijke zorgpremie voor, zonder eigen risico. De premie daalt voor de lage inkomens dan tot rond de 30 euro per maand. Inkomens tot 63.000 euro per jaar gaan erop vooruit. Vanaf 80.000 euro gaat men meer betalen dan nu.

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet verdrievoudigden de vaste premies naar ongeveer 100 euro per maand. In 2008 kwam daar nog eens het eigen risico van 165 euro bij. Voor heel veel mensen met een laag inkomen en mensen met beperkingen leidde dit tot grote financiële problemen. De zorgtoeslag ter compensatie blijkt niet te werken.

Het RIVM constateert dat ook een nieuwe wet tegen wanbetaling zinloos lijkt. Sinds de invoering van de wet per 1 september is het aantal wanbetalers nog met ruim 14.000 toegenomen. Emile Roemer: ” De zorgtoeslag, de wet ‘wanbetalers’ het zijn allemaal bureaucratische lapmiddelen die de fundamentele fout in de zorgverzekeringswet niet oplossen. Dat doet alleen een ziektekostenverzekering met premieheffing naar draagkracht, zoals de SP voorstelt.”

Bron: Sp.nl