In de laatste maanden van 2010 was er een explosieve stijging in het aantal wettelijke schuldsaneringen waarneembaar. Dit blijkt uit cijfers van Graydon. De stijging van maar liefst 38% was voor Graydon aanleiding om onderzoek te doen naar de oorzaak van deze toename.

Schoon schip maken voor het nieuwe jaar

Uit het onderzoek van Graydon blijkt dat een aantal rechtbanken de maand november hebben gebruikt om hun achterstanden weg te werken. Het nieuwe jaar wordt zo met een schone lei begonnen. Daarnaast hebben een aantal rechtbanken de doorlooptijd van aanvraag tot uitspraak verkort.

Rechtbanken zijn tot deze beleidswijziging gekomen doordat zij zagen dat de wachtlijsten dusdanig opliepen dat het soms 12 weken duurde voordat er uitspraak werd gedaan. Door het aantal zittingen te verhogen werd bij een rechtbank de wachttijd verlaagd van drie maanden naar één maand.

Andere redenen

Bij één rechtbank werd als reden opgegeven dat er een nieuw hoofd van de administratie werkzaam is. Teruggerekend betekent dit dat één FTE er voor zorgde dat 50 particulieren minder lang in onzekerheid hoefde te zitten over hun financiële situatie. Tot slot zijn de rechtbanken dit jaar alle werkdagen open omdat de feestdagen in de weekeinden vallen.

Voor december verwacht Graydon dan ook wederom een hoog aantal uitgesproken schuldsaneringen.

Bron: Graydon