Reactie van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de recente cijfers van het Centraal Planbureau.

Volgens minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking laat decemberraming van de Nederlandse economie van het CPB zien dat de export het komende jaar de enige bron van groei is.

In de vorige raming, de Macro Economische Verkenning, ging men nog uit van een groei van 0,75% en een werkloosheid van 5,75% in 2013. Als oorzaak van de tegenvallende cijfers in de huidige raming worden het zwakke consumentenvertrouwen en de bezuinigingen genoemd. Dit zet de binnenlandse bestedingen onder druk. Daarnaast is de groei van de wereldhandel naar beneden bijgesteld. Dat laat zien dat ook de export niet immuun is voor de crisis.

‘De cijfers van het CPB laten zien dat Nederland het geld in het buitenland verdient. Daarom moeten we krachtig inzetten op het stimuleren van buitenlandse handel en het binnenhalen van buitenlandse investeerders. Nu de groei van de wereldhandel lijkt terug te zakken, is het belangrijk dat we Nederland beter aansluiten op de markten waar nog wel groei is. Dat zijn de opkomende markten. Ik maak me daar persoonlijk sterk voor.’

Minister Ploumen is in de eerste zes weken van haar ambtstermijn inmiddels op handelsmissie naar Turkije en Brazilië geweest. Eind januari reist Ploumen in het kader van een staatsbezoek met een handelsdelegatie naar Singapore en Brunei. ‘Export is onze weg om uit de crisis te komen en internationale handel blijkt belangrijk te zijn voor de overlevingskans van Nederlandse bedrijven. Handel met buitenland zorgt voor banen in Nederland.’

Bron: Rijksoverheid.nl