Het volume van de goederenexport was in oktober 0,1 procent groter dan in oktober 2020, meldt het CBS. Er zijn onder andere meer metaalproducten geëxporteerd, maar minder aardolieproducten en transportmiddelen. Ten opzichte van oktober 2019 lag de export bijna 3 procent hoger. Het volume van de import was in oktober 5,4 procent groter dan in oktober 2020 en bijna 5 procent dan in oktober 2019Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december minder gunstig dan in oktober.

Omstandigheden voor export in december minder gunstig dan in oktober

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december minder gunstig dan in oktober. Dat komt vooral doordat in de radar van december de krimp van de Duitse industriële productie groter was en het Duitse producentenvertrouwen daalde.

Bron: CBS