Onderzoek: Nederlands ‘ja’ voor associatieverdrag biedt exportkansen door wegvallen import- en exporttarieven.

Als er een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne komt, verwachten veel Nederlandse ondernemers in deze regio gemakkelijker zaken te kunnen doen. Dit blijkt uit een onderzoek van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersverenigingen EVO & Fenedex. In dit onderzoek komen ondernemers aan het woord over hun verwachtingen van het associatieverdrag waar Nederland op 6 april in een raadgevend referendum over stemt. De resultaten maken deel uit van het jaarlijkse onderzoek Trends in Export, dat op 7 april wordt gepresenteerd.

Van de ondernemers die zaken in de regio doen, is 59 procent positief over de associatieovereenkomst. Van hen ziet 46 procent kansen in Oekraïne door het verlagen of wegvallen van import- en exporttarieven. Ook denkt bijna een derde van de ondernemers gemakkelijker zaken te kunnen doen, doordat de overeenkomst de politieke en economische stabiliteit van Oekraïne vergroot. Van de ondernemers die tegen het verdrag zijn, stelt 38 procent dat het verdrag geen invloed op de export heeft, omdat het een ‘politiek verdrag’ zou zijn. Ook vreest 31 procent van de tegenstanders dat de export naar Rusland schade ondervindt als het verdrag van kracht wordt. De meningen onder de totale groep van exporteurs zijn verder verdeeld: 50 procent van hen is positief over het verdrag.

Ruim 77 procent exporteurs naar stembus

De ondernemers werden tweemaal ondervraagd over het associatieverdrag. Na een eerste vragenronde in december 2015 en januari 2016 is het onderzoek eind maart herhaald. Tijdens de eerste ronde was 52 procent van de exporteurs nog onbekend met de associatieovereenkomst. Dit percentage is inmiddels gedaald naar 28 procent. Slechts 10 procent van de ondernemers heeft zijn mening over het verdrag aangepast. Maar liefst 77 procent van de exporteurs geeft aan naar de stembus te gaan op 6 april.

Over Trends in Export

Trends in Export 2016 gaat in op de vraag in hoeverre exporteurs de positieve verwachtingen over 2015 hebben waargemaakt en welke ontwikkelingen zij in 2016 voorspellen. Het onderzoek is van december 2015 tot en met en januari 2016 onder 4.800 bedrijven verricht. In totaal is ruim 10 procent van de vragenlijsten geretourneerd. Gemiddeld hebben de ondernemingen 114 personen in dienst, van wie 11 exportmedewerkers. Zij hebben gemiddeld 32 jaar exportervaring en exporteren naar 27 landen. Het is de achttiende keer dat Trends in Export door Atradius en Fenedex is uitgevoerd.

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Over Fenedex

Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren en te professionaliseren. Dit gebeurt door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket. Fenedex heeft 1.100 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt. Fenedex is onderdeel van de EVO-Fenedex B.V. die opkomt voor de belangen van ondernemers op het gebied van logistiek en internationaal ondernemen.

Bron: Atradius