Begin 2009 werd door Nederlandse exporteurs nog een exportgroei van 0% (bron: trends in export 2009) verwacht. De aanhoudende economische crisis heeft echter een negatief effect op de exportverwachting. Uit nieuw onderzoek van Fenedex blijkt dat 59% van de exporteurs de verwachting naar beneden heeft bijgesteld. Er wordt nu geen gelijkblijvende export meer verwacht, maar een gemiddelde daling van 9,3%. Alhoewel dit geen reden is voor optimisme, zijn deze cijfers nog steeds minder negatief dan de prognose van het CPB, dat een daling van tussen de 15 en 20% voorziet.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 58% van de bedrijven verwacht dat hun export daalt ten opzichte van 2008. Begin 2009 was dit nog 31% (bron: trends in export).
Toch verwacht 42% van de exporteurs in 2009 een gelijke of zelfs hogere exportomzet dan 2008 te kunnen realiseren. Fenedex concludeert hieruit dat een groot aantal ondernemers gelukkig een manier heeft gevonden om om te gaan met de verslechterde economische omstandigheden.

Bron: ANP