In het 'Global Collections Review' onderzoek, uitgevoerd door Atradius Collections, specialist op het gebied van creditmanagement en incasso's, is gekeken naar de huidige trends op het gebied van zakelijke incasso's. Een van de belangrijkste bevindingen van de meest recente Global Collections Review is dat meer dan de helft (53%) van de bedrijven die gebruik maken van externe incassobureaus, dit doen om buitenlandse vorderingen te innen. Zij besteden deze werkzaamheden uit om hun cashflow te verbeteren en hun liquiditeit te vergroten.

In Nederland maakt meer dan de helft (54%) van de onderzochte bedrijven gebruik van externe incassobureaus. Dit is ruimschoots meer dan in de overige Europese landen, waar gemiddeld ongeveer een derde hiervan gebruikmaakt.  Opvallend is dat in Nederland het aantal achterstallige binnenlandse vorderingen waarvan de betalingsachterstand meer dan 90 dagen bedraagt, kleiner is dan de helft van het Europese gemiddelde. Vergelijkbare resultaten werden opgetekend ten aanzien van buitenlandse vorderingen. Dit lijkt erop te duiden dat er een verband bestaat tussen de inschakeling van externe bureaus en het geringe aantal betalingsachterstanden dat in Nederland is vastgesteld.

Voor het onderzoek werden ruim 1700 bedrijven in negen Europese landen, waaronder Nederland, benaderd. Dit tweede onderzoek bouwt voort op de bevindingen uit het eerste onderzoek, dat in januari 2010 werd gepubliceerd, en richt zich op het gebruik van incassodiensten en het aantal dagen dat buitenlandse en binnenlandse betalingen achterstallig zijn, alsmede de aard van de criteria die gehanteerd zijn om een extern bureau te kiezen, en de factoren die bedrijven ervan kunnen weerhouden hun uitstaande vorderingen niet ter incasso over te dragen.

Succespercentage belangrijkst; prijs ondergeschikt belang De effectiviteit van deze bureaus en hun vermogen goede resultaten te boeken zijn de belangrijkste redenen waarom Europese bedrijven besluiten externe bureaus in te schakelen. Bij een van de andere vragen moesten de geïnterviewde bedrijven acht criteria in volgorde van belangrijkheid indelen. Hierbij bleek dat 'het succespercentage' als het belangrijkst gezien werd, terwijl 'de prijs' slechts van ondergeschikt belang was. Naast deze algemene trends bleken er in Nederland ook nog enkele specifieke voorkeuren te bestaan. Zo werden de criteria 'reputatie' en 'het vermogen van een bureau een positieve relatie met de schuldenaar te onderhouden' aanmerkelijk belangrijker gevonden dan gemiddeld genomen in de overige Europese landen.

Raymond van der Loos, managing director van Atradius Collections, verklaart dit als volgt: "Voor veel bedrijven waren de recessie en de behoefte aan liquiditeit belangrijke redenen om een extern incassobureau in te schakelen. Dit is gebleken uit ons eerste onderzoek van een halfjaar geleden. Ons nieuwe onderzoek heeft duidelijke bewijzen opgeleverd dat deze
ontwikkeling zich voortzet, en omdat deze externe bureaus voor goede resultaten hebben gezorgd, heeft deze manier van werken nu in een aantal landen een vlucht genomen."

Hij voegt hieraan toe: "Uit dit nieuwe onderzoek blijkt ook dat er een aantal interessante verschillen bestaat op het gebied van gedrag en cultuur alsmede op geografisch gebied. Deze kennis stelt ons in staat een kwalitatief hoogwaardige lokale service te bieden in een mondiale markt. Overigens is het onderhouden van een positieve relatie met schuldenaars voor ons nooit een thema geweest, zoals blijkt uit de klanttevredenheidsonderzoeken die wij regelmatig houden. Meer dan 90% van onze klanten zegt dat wij een positieve relatie onderhouden."

Tot de vijf redenen om vorderingen niet uit handen te geven, behoort volgens de Nederlandse bedrijven 'het gebrek aan vertrouwen in het succes van het externe incassobureau'. Deze reden staat op plaats vier in de lijst; de reden 'kosten' staat slechts een plaats hoger. Hieruit blijkt wel dat de incassosector goed aangeschreven staat, zelfs bij bedrijven die geen gebruikmaken van incassobureaus, en dat de kosten een tamelijk ondergeschikte rol spelen bij het besluit om al dan niet met een extern incassobureau in zee te gaan.

Bron: creditexpo.nl