‘De voedingsbodem voor onderzoek en innovatie is schraal geworden. Daarom moet het volgende kabinet daar 1 miljard extra voor uittrekken.’ Dat zeggen VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en VSNU-voorzitter Karl Dittrich in een interview op Nu.nl. Een kenniscoalitie bestaande uit VNO-NCW en MKB-Nederland en een aantal wetenschapsorganisatie presenteert donderdag een Investeringsagenda. Met de 1 miljard extra aan publiek geld kan er 2 miljard investeringsgeld voor onderzoek uit het bedrijfsleven vrijkomen.

Grote uitdagingen

Grofweg de helft van de 1 miljard is bestemd voor een betere basis van onderzoek. Die bestaat uit onder meer uit fundamenteel onderzoek, onderzoeksfaciliteiten en instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf. De andere helft is bestemd voor investeringen in ‘grote uitdagingen’, zoals de energietransitie en voedselvoorziening. Duizenden onderzoekers en ondernemers uit alle sectoren en disciplines hebben samengewerkt om op basis van de Nationale Wetenschapsagenda voorstellen voor baanbrekend onderzoek op te stellen.

Next Level

De investeringsagenda sluit aan op NL Next Level van VNO-NCW en MKB-Nederland. Volgens de ondernemingsorganisaties worden bedrijfsleven en wetenschap te vaak als tegenpolen gezien, terwijl het bedrijfsleven oog heeft voor het belang van fundamenteel onderzoek als motor voor innovatie, en de wetenschap niet zonder het bedrijfsleven kan.

Nu al stappen

De kenniscoalitie roept het huidige kabinet op om waar mogelijk al stappen te zetten, bijvoorbeeld op het terrein van digitalisering. ‘Anders staat het proces twee jaar stil, en dat kan niet in een wereld die zo snel verandert.’
Bron: MKB Nederland / VNO-NCW