Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen nog steeds moeilijk aan krediet komen. Daarom zijn de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten tijdelijk uitgebreid.

Zo is de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd. Sluit u als bestaand bedrijf bij de bank een lening af van maximaal € 200.000, dan staat de overheid nu borg voor 67,5%. Dit was 45%. Voor starters en innovatieve mkb-bedrijven gelden andere percentages.

Ook het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat, is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Verder is de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grotere bedrijven tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd. Het maximale garantiebedrag voor deze regeling is tijdelijk omhooggegaan van € 25 miljoen naar € 75 miljoen. Hierdoor kunnen leningen van maximaal € 150 miljoen tot de helft gegarandeerd worden.

Speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de reguliere bank terecht kunnen, is er sinds begin november 2013 het nieuwe MKB-krediet van Qredits. Dit is een meer laagdrempelige zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het MKB van minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000.

Crowdfunding

In aanvulling op deze extra maatregelen, loont het steeds meer de moeite om te kijken naar alternatieve vormen van financiering zoals crowdfunding. Deze financieringsvorm begint een steeds meer reëel alternatief te worden voor groeifinanciering en financiering van overnames, juist in het MKB.

Daar waar banken een terugtrekkende beweging maken in dit financieringssegment, zijn andere partijen juist in deze markt gesprongen en met overweldigend succes! Laagdrempelig, transparant en snel zijn sleutelbegrippen in deze nieuwe financieringsmarkt. Daarbij is crowdfunding in de business to consumer markt een instrument dat voor een behoorlijke groei van de afzet kan zorgen.

Bron: www.horlings.nl