Door de lagere economische groei raken meer bedrijven in de problemen. Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen in 2019 met 6%. In de helft van alle onderzochte landen komen de faillissementen hoger uit dan in de periode voor de economische crisis. Dit blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes. De Global Insolvency Index van Euler Hermes omvat 43 landen die samen goed zijn voor 83% van het wereldwijde BBP.

Europese landen met opvallende stijgingen van het aantal faillissementen zijn Zweden (+10%) en Denemarken (+15%). Het Verenigd Koninkrijk bevindt zich met +9% ook aan de verkeerde kant. Goed scoren Hongarije (-11%) en Tsjechië (-10%). Voor probleemland Griekenland is een daling voorzien van het aantal faillissementen met -6%. In Nederland en Duitsland verandert er niet veel ten opzichte van vorig jaar. Daarmee horen we, net zoals de VS, tot de kopgroep van 15 beste landen. Extreem slecht zijn de faillissementscijfers van China. In het land is een ware sanering gaande van het groot aantal zombiebedrijven. Stegen de faillissementen in China vorig jaar met +60%, voor dit jaar wordt daarbovenop nog een stijging verwacht van +20%.

Robuuste trend

Het algemene faillissementsbeeld laat volgens Walter Toemen, directeur Risk van Euler Hermes Nederland, een robuuste opwaartse trend zien. “Na 7 jaar van daling zagen we in 2017 het begin van een omslagpunt. Voor 2019 wordt voor Nederland een lichte stijging verwacht. Er zijn geen signalen die erop wijzen dat deze opwaartse trend komende periode ombuigt. Mede ook door de Brexit-perikelen.”

“Door de dalende economische groei komen steeds meer bedrijven in steeds meer landen in problemen als het gaat om productie- en (her)financieringskosten”, zo stelt Toemen. “Bedrijven kampen met een dalende vraag. Dat vergroot de kwetsbaarheid van vooral bedrijven met hoge vaste kosten en bedrijven met hoge voorraad. Ook bedrijven die voor hun werkkapitaal afhankelijk zijn van kredieten krijgen het moeilijker omdat financiële instellingen striktere regels hanteren nu de economische groei hapert.”

Pas op voor start ups

Een andere kwetsbare groep die Toemen noemt, zijn de jonge start ups. “Ze zijn in een florerende economie begonnen. Nu krijgen ze voor het eerst te maken met tegenwind. Omdat hun staat van dienst nog niet is gevestigd, zullen financiers afhoudend zijn als de ontwikkeling van de business opeens minder voortvarend verloopt.” Verder is er al enkele jaren een mondiale trend gaande dat het aantal grote faillissementen stijgt. Kwetsbare sectoren zijn retail, agrifood, bouw en zakelijke dienstverlening.

Risico’s in beeld

Op basis van de actuele insolventieprognoses adviseert Toemen ondernemers om extra alert te zijn. “Ben gewaarschuwd als betalingsgedrag van klanten opeens verandert. Worden rekeningen niet tijdig betaald, ook al zijn het de ‘beste’ klanten, zit er bovenop. Nog meer dan anders is strak debiteurenbeheer vereist.” Toemen verwacht mondiaal gezien een jaar met nog meer volatiliteit en heftige schommelingen. “Per land verschilt de situatie echter. Het is zaak om de risico’s goed in beeld te hebben. Juist als de economische schommelingen heftig zijn. Voordat je het weet, loop je als bedrijf zonder voldoende spreiding tegen een onverwachte knock-out aan.”

Documenten:
GlobalInsolvenciesEcoInsight2019.pdf  (PDF, 12 pagina’s, Engelstalig)

Bron: Euler Hermes