Familiebedrijven zoeken wereldwijd de noodzakelijke financiering in toenemende mate bij vermogende vrienden en relaties.

De belangrijkste redenen hiervoor vormen het feit dat financiering door de bank nog altijd lastig is en de ondernemingen bij financiering door private equity partijen hun onafhankelijkheid voor een groot deel verliezen. 

Uit internationaal onderzoek van KPMG naar de financieringsbehoefte van familiebedrijven blijkt dat bijna de helft van de bedrijven inmiddels een beroep doet op vermogende particulieren om groei te realiseren. In de meeste gevallen zijn dit goede vrienden en relaties van de eigenaar van het familiebedrijf.

Van de ondernemingen die gebruik maken van dit soort financiering geeft ruim 90% aan dat zij vergeleken met andere vormen zeer tevreden zijn over dit alternatief. Toch beschouwen veel bedrijven deze particuliere financiering als een aanzienlijke uitdaging gezien de beperkte beschikbaarheid en het vinden van de juiste partner.

Behoud van zeggenschap essentieel

“Om te kunnen groeien hebben familiebedrijven serieuze financiering nodig”, zegt Ernst Groenteman, partner bij de Familiebedrijvenpraktijk van KPMG. Groenteman: “Bijna 60% van de onderzochte familiebedrijven geeft aan op dit moment op zoek te zijn naar externe financiering. In de nasleep van de wereldwijde crisis is het echter vooral voor familiebedrijven moeilijk om toegang te krijgen, zeker bij de banken.

Daarnaast bestaat er een wezenlijk verschil tussen familiebedrijven en andere bedrijven. De meeste familiebedrijven beschouwen behoud van zeggenschap over hun onderneming als essentieel voor hun succes, waardoor hun financieringsopties in het algemeen nog verder beperkt worden. Financiering via private equity of strategische partners beperkt of vermindert immers in het algemeen de zeggenschap van de eigenaar van het familiebedrijf.

In dit kader geeft een ruime meerderheid van de bedrijven aan niet bereid te zijn de onderneming te verkopen of afstand te doen van zeggenschap. Dat betekent dat de vermogende particuliere investeerder steeds vaker in beeld komt als partner om een rol te spelen in het overbruggen van de financieringskloof. En met naar schatting wereldwijd veertien miljoen vermogende particulieren en een geschat vermogen van ongeveer 53 biljoen dollar bestaat er wat dat betreft voldoende potentie.”

Gematigd risico en rendement

In het onderzoek heeft KPMG ook gekeken naar de bereidheid van vermogende particulieren om familiebedrijven tegemoet te komen. Groenteman: “De meerderheid van hen is op zoek naar investeringen met een gematigd risico en een gematigd rendement en richt zich op waardestijging van hun kapitaal op de lange termijn, bij uitstek aspecten die een investering in een familiebedrijf kenmerken.

Bijna de helft van deze particulieren heeft al eens eerder in een familiebedrijf geïnvesteerd. Ruim 90% geeft aan dit dat in vergelijking met andere investeringen een positieve ervaring is geweest. De belangrijkste factor die deze particulieren zou weerhouden om te investeren is het risico van conflicten tussen de familieleden in het bedrijf.

Uit het onderzoek blijkt verder dat deze particuliere investeerders graag actief betrokken zijn bij het bedrijf waarin zij investeren en ook graag advies geven, een wens die aansluit bij de behoefte van veel familiebedrijven. Duidelijk is dan ook dat familiebedrijven en vermogende particulieren veel meer voor elkaar kunnen betekenen en dat het van groot belang is beide partijen dichter bij elkaar te brengen.”

Bron: www.allepersberichten.nl