Niet het relatiebeheer of de servicegerichtheid, maar het analytisch vermogen van de finance professional is de belangrijkste vaardigheid die moet worden ontwikkeld. Uit de FinTech Barometer van fintech bedrijf Onguard blijkt dat deze nieuwe skills moeten worden ontwikkeld om in de toekomst van toegevoegde waarde te kunnen zijn. 32 procent van de CFO’s en finance professionals zetten het analytisch vermogen bovenaan de lijst. Daarnaast wordt ook het aanpassingsvermogen (21%) als belangrijke vaardigheid beschouwd. Relatiebeheer en leiderschapskwaliteiten delen de derde plek (13%). In het onderzoek geven de ondervraagde CFO’s aan dat zij het leren programmeren (12%) zelfs belangrijker vinden dan de ontwikkeling van servicegerichtheid (8%). 

Belang van data

De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologieën en het verkrijgen en opslaan van data gaan hard. Zelfs zo hard dat drie op de vijf finance professionals (57%) verwacht dat financiële dienstverleners over tien jaar zijn getransformeerd tot IT-bedrijven. De beschikbaarheid en het gebruik van data is voor bedrijven belangrijk. Bij 95 procent speelt data namelijk een rol. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 41 procent van de finance professionals denkt dat ‘big data’ de meeste invloed gaat hebben binnen de branche. Deze aspecten zijn de mogelijke verklaring waarom CFO’s en andere finance professionals verwachten dat ze in de toekomst met name vaardigheden moeten ontwikkelen op het gebied van analyseren.

Marieke Saeij, CTO bij Onguard, onderstreept het belang van deze vaardigheden: “We zien dat steeds meer bedrijven de samenwerking opzoeken met partners om continu meer waarde te leveren voor klanten. Door deze partnerships, ontstaan er platformen die op hun beurt weer zorgen voor een bak aan extra data op basis waarvan bedrijven gedegen beslissingen kunnen nemen. Daarnaast is het voor de finance professionals die dagelijks in contact staan met klanten, belangrijk om deze data te kunnen analyseren en zo extra service te verlenen. Zo weten finance professionals door data bijvoorbeeld via welk kanaal de klant het liefst communiceert en hoe hij zijn facturen het liefst betaalt. Zo zorgt data-analyse door een finance professional voor veel toegevoegde waarde binnen organisaties.”

Bron: Onguard