De hoge hypotheekschulden maken huishoudens en banken kwetsbaar en vormen een risico voor de financiële stabiliteit in Nederland. Daarom moet worden vastgehouden aan de hervormingen van de financiering van de eigen woning.

Dit is de belangrijkste conclusie van het nieuwe Financieel Stabiliteitscomité (FSC) dat op 17 december 2012 voor het eerst bijeenkwam. In het comité bespreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. De president van DNB zit het comité voor.

Het Financieel Stabiliteitscomité is in november 2012 opgericht als uitvloeisel van de aanbevelingen van de Commissie De Wit en heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. Behalve over de Nederlandse woningmarkt heeft het comité in zijn eerste bijeenkomst gesproken over de Europese bankenunie.

Het verslag van de eerste FSC bijeenkomst is te vinden op: financieelstabiliteitscomite.nl

Bron: De Nederlandse Bank