Kent u het spreekwoord: ‘Koop geen kat in een zak’?

Een grondige financiële analyse kan in de bedrijfswereld heel wat onheil voorkomen. En toch gebeurt het nog vaak dat ondernemingen na een overname lijken in de kast vinden. Dat medewerkers denken dat het goed gaat met hun bedrijf, terwijl het aan de rand van de afgrond staat. Of dat managers zich verkijken op groei en omzet, maar de kosten niet in het oog houden.

Het lijkt op het intrappen van een open deur, maar financiële analyse blijft dus wel degelijk een must.

Wat is een financiële analyse?

De financiële analyse van een onderneming heeft tot doel de evolutie van de financiële toestand van een organisatie in het verleden zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Vervolgens is het zaak om daaruit zo goed mogelijke voorspellingen af te leiden voor de toekomstige financiële situatie. De informatie die we gebruiken in de financiële analyse is vaak gebaseerd op de gepubliceerde jaarrekeningen, al is de waarde daarvan beperkt. Er zijn nog heel wat andere bronnen nodig om beeld van een bedrijf helemaal te vervolledigen.

4 methodes voor financiële analyse?

Een financiële analyse kan men uitvoeren op vier verschillende manieren. De meest bekende is de ratioanalyse. De andere gehanteerde methodes zijn de verticale analyse, de horizontale analyse en de cashflowanalyse.

Waarin ligt het verschil?

  1. Bij de ratioanalyse wordt gewerkt met ratio’s. Een ratio is een verhoudingsgetal dat een inzicht verschaft in verschillende aspecten van de financieel-economische situatie van de onderneming. Groepen van verschillende posten uit de balans en de resultatenrekening worden onderling in verhouding gebracht. Daarom is het aangewezen er slechts een beperkt aantal te kiezen die significant zijn en gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd.
  2. De horizontale analyse vergelijkt de opeenvolgende jaarrekeningen van de onderneming, meestal over een periode van drie of vijf jaar.
  3. De verticale analyse onderzoekt op een gedetailleerde manier de structuur van de activa, de passiva en de resultaten.
  4. De cashflowanalyse, ook bekend als vermogensstromenanalyse, legt de bronnen en het gebruik van het vermogen onder de loep.

Voor wie is financiële analyse nuttig?

In de dagelijkse praktijk blijkt de financiële analyse alvast een bijzonder nuttig instrument, waar heel wat partijen bij gebaat zijn.

  • Aandeelhouders en beleggers maken er gebruik van om een oordeel te vormen over de prijs van de aandelen en/of over de prestatie van de bedrijfsleiding.
  • De managers van een onderneming hebben alle mogelijke informatie over bijvoorbeeld grote te verwachten orders waarvan in de jaarrekening niets is terug te vinden. En toch kan financiële analyse voor hen een heel nuttig instrument zijn. Zo kunnen zij de solvabiliteitsratio analyseren om te zien of ze nog vreemd kapitaal moeten aantrekken.
  • De medewerkers kunnen zich op grond van een financiële analyse een oordeel vormen over de kansen van hun bedrijf op lange termijn.
  • Ook leveranciers en financiers maken gebruik van de financiële analyse. Ze willen weten of hun goederen, diensten of leningen tijdig zullen worden (terug-) betaald.
  • Uiteraard hebben ook klanten van een onderneming baat bij een financiële analyse. Deze analyse kan hen meer duidelijkheid verschaffen over de vraag of hun leveringen al dan niet in gevaar zullen komen.

Wilt u weten hoe zo een grondige financiële analyse eruitziet? Probeer het hier

Bron: Graydon Blog