Eén op de drie Nederlandse bedrijven ondervindt financiële belemmeringen.

Ze krijgen moeilijker kredieten en leningen en ondervinden toenemende debiteurenrisico’s.  Bedrijven verwachten voor de komende twaalf maanden vooral kostenreducties door te voeren. Dit blijkt uit de CBS Conjunctuurenquête Nederland over het vierde kwartaal.

Moeite met verkrijgen kredieten en leningen

Bij 33 procent van de bedrijven ondervinden ondernemers financiële belemmeringen. De belangrijkste obstakels zijn het verkrijgen van kredieten en leningen (zowel bancair als niet-bancair) en het toenemende debiteurenrisico.

In de landbouw heeft 48 procent van de bedrijven te kampen met financiele hinder en in de bouwsector 47 procent. In laatstgenoemde bedrijfstak is het aandeel bedrijven dat belemmeringen ondervindt bij het verkrijgen van kredieten en leningen met 38 procent het grootst.

Kostenreductie

De belangrijkste verandering die bedrijven voor de komende twaalf maanden voorzien in hun bedrijfsvoering, is kostenreductie. Dat verwacht 31 procent van de bedrijven. In de transportsector ligt het percentage bedrijven dat kostenvermindering verwacht door te voeren zelfs op 40. Verder voorziet 23 procent van de ondernemers een scherpere prijsconcurrentie en/of een intensievere marketing.

Bron: CBS