Volgens 84 procent van de Europese en Japanse bedrijven moet het dieptepunt van de financiële crisis nog komen. De dalende koopkracht wordt als voornaamste oorzaak genoemd, gevolgd door het gebrek aan geschoold personeel en de financiële problemen in de Eurozone. Bedrijven bereiden zich massaal voor op een nieuwe recessie.

Driekwart reduceert zoveel mogelijk de kosten en tracht efficiënter te opereren om financiële of personele tekorten op te kunnen vangen. Dit blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants onder directieleden en CEO’s van 5.000 bedrijven wereldwijd.

Financiële rust was slechts schijn

“Vorig jaar werd nog met enige optimisme naar de toekomst gekeken. Toen beoordeelde 60 procent van de bedrijven hun eigen concurrentiepositie goed tot zeer goed. zegt René Seyger, partner bij Roland Berger Nederland. Hij vervolgt: “Helaas is dit beeld te rooskleurig gebleken. In Europa wordt in 2012 een economische groei van slechts 0,1% verwacht. Volgens 62 procent van onze respondenten is een recessie in Europa dan ook onvermijdelijk. En in Japan delen alle bedrijven (100%) deze mening.”

Europese bedrijven zien toekomst somber in

“Om hun kansen in de markt te vergroten en zich te weren in financieel lastige tijden vertrouwt 70 procent van de bedrijven op groei-initiatieven”, aldus Seyger. Het ontbreken van gekwalificeerde en geschoolde werknemers vormt echter voor meer dan 54 procent van de Europese bedrijven de grootste barrière voor een duurzame groei. Om toch bestand te zijn tegen een verdere verslechtering van de economie, reduceert driekwart van de ondernemingen zoveel mogelijk de kosten en tracht efficiënter te opereren. Seyger: “Management commitment wordt door 90 procent van de bedrijven aangegeven als de cruciale factor om deze kostenbesparingen te realiseren. Het management moet het goede voorbeeld geven en meteen inspelen op de verslechterde situatie als deze zich voordoet. Daarnaast is een goede balanspositie essentieel om toegang te houden tot bancaire financiering in tijden van recessie.”

Noodvoorzieningen worden getroffen

Van de ondervraagde bedrijven vindt 61 procent het vertrek van Griekenland uit de eurozone aannemelijk. Een derde van de Europese en Japanse bedrijven hebben al noodvoorzieningen getroffen voor het geval de monetaire unie ineenstort. Slechts 10 procent van de Europese bedrijven heeft het idee niet voldoende voorbereid te zijn op een verdere economische terugval. In Japan zegt een kwart van de bedrijven niet klaar te zijn voor een nieuwe crisis.

Bron: APS