Gemeenten krijgen de mogelijkheid op kosten van het rijk schulden kwijt te schelden bij jongeren en jongvolwassenen die vallen onder de kindregeling. Die regeling is opgesteld om jongeren bij te staan van wie de ouders gedupeerd zijn in de kinderopvangtoeslagen-affaire.

Onder de kindregeling valt een groep jongeren ‘voor wie het moeilijk is om een nieuwe start te maken omdat zij te maken hebben met problematische schulden. Het bestaande schuldhulpverleningsaanbod in de vorm van schuldbemiddeling of een saneringskrediet biedt niet altijd een passende oplossing’, schrijft staatssecretaris Aukje de Vries (Financiën) in een brief aan de Kamer.

‘In aanvulling op dit aanbod zal voor hen daarom de perspectiefaanpak worden ontsloten. Met deze aanpak kan een groot aantal jongeren dat te maken heeft met problematische schulden op korte termijn geholpen worden, door naast het aanpakken van deze schulden ook perspectief op de toekomst te ontwikkelen. Het kabinet verwacht dat de geraamde kosten voor dit aanbod €35 miljoen bedragen’.

Tegenprestatie niet nodig

‘Er wordt daarbij geen tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van een aflossing van het saneringskrediet, van de jongere verwacht. De gemeente kan overgaan tot kwijtschelding van de aflossing van saneerbare schulden. Hiermee wordt rust gecreëerd om aan de toekomst te kunnen beginnen’, aldus de brief.

Gemeenten kunnen de kosten declareren bij het Rijk. Voor de uitvoering kunnen ze of een eigen perspectiefaanpak ontwikkelen, of gebruik maken van het Jongerenperspectieffonds als uitvoerder. De VNG denkt mee bij de verdere uitwerking van het aanbod om bijvoorbeeld geografische verschillen in het aanbod zo veel mogelijk te voorkomen.

Bron: NVVK