Nu de economie zich lijkt te herstellen en de bedrijfsinvesteringen aantrekken, is het essentieel dat er genoeg externe financiering beschikbaar is voor mkb-bedrijven, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Die overlegt vandaag over de kredietverlening. Naast de banken moeten bedrijven ook terecht kunnen bij andere aanbieders van financiering. Die moeten niet te veel worden gehinderd door toezicht en regelgeving, aldus de ondernemersorganisaties.

Volgens de Europese Centrale Bank scoort Nederland onder het Europese gemiddelde op het gebied van kredietverlening. Dat heeft volgens MKB-Nederland en VNO-NCW onder meer te maken met nieuwe regelgeving en toezicht waaraan de banken moeten voldoen en waardoor zij risicomijdend zijn geworden. Andere aanbieders van financiering zijn daarom welkom, maar die moeten op hun beurt niet te veel aan banden worden gelegd. ‘Voorkomen moet worden dat nieuwe ontwikkelingen in de kiem worden gesmoord.’

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) kan hierin een centrale rol spelen, onder meer door het vergroten van het aanbod van risicokapitaal en de versterking van het eigen vermogen voor mkb-bedrijven. Dan komen die bedrijven ook weer in beeld bij de banken voor kredietverlening, schrijven de ondernemersorganisaties. De NLII zou ook een rol moeten spelen bij het benutten van het Europese investeringsfonds van Jean-Claude Juncker voor Nederland.

Lees hier de brief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Bron: MKB Nederland