Effectief creditmanagement brengt met zich mee dat verschillende KPI’s, in de diverse fasen van het proces waarbij vaak meerdere partners zijn betrokken, gemonitord en bijgestuurd moeten worden. IncassoController geeft met één druk op de knop een grafisch overzicht van de belangrijkste stuurinformatie om het creditmanagementproces door de hele keten heen te kunnen managen. Op elk gewenst moment en voor elke gewenste periode. IncassoController geeft de gebruiker het inzicht om snel en effectief te reageren op stagnerende KPI’s of incassopartners die achterblijven in de benchmarks.

IncassoController

Bijzondere samenwerking

IncassoController is ontwikkeld door de Business Intelligence experts van twee gerenommeerde incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisaties: Flanderijn en Syncasso. De ervaring leert dat het lastig is om data uit verschillende bronnen met elkaar te vergelijken. Meerdere systemen, meerdere eisers, meerdere ketenpartners, verschillende fasen in het creditmanagementproces. IncassoController is gebouwd en getest om precies die informatie te bieden waar een creditmanager dagelijks mee wil werken om het portefeuillemanagement te optimaliseren. De in IncassoController gepresenteerde informatie is gebaseerd is op duidelijke en uniforme definities. Dat voorkomt discussies en zorgt ervoor dat de opdrachtgever de regie over het proces houdt.

Introductie op de Credit Expo, stand 46

Tijdens de Credit Expo wordt IncassoController ‘live’ gedemonstreerd door de specialisten van Flanderijn en Syncasso en kunt u kennis maken met de gebruiksvriendelijke en snelle grafische interface van het systeem.

IncassoController is ontwikkeld voor opdrachtgevers die met verschillende incassopartners werken en voor gerechtsdeurwaarderskantoren die hun portefeuillemanagement willen optimaliseren. Op www.incassocontroller.nl kunt u online kennis maken met IncassoController.

Bron: Syncasso