De Focum Pre-Check is speciaal ontwikkeld om consumenten vooraf te toetsen ten behoeve van klantsegmentatie.

Voor online retailers een ideaal middel om te bepalen welke betaalopties men wil aanbieden. Debiteurenbeheer-afdelingen, incassobureaus en deurwaarders kunnen de Pre-Check inzetten om debiteuren vooraf te toetsen om bijvoorbeeld de juiste incassostrategie te bepalen. Door het op voorhand bepalen van de inningskans kan men incassowerkzaamheden efficiënter uitvoeren.

Als een bedrijf geen behoefte heeft aan uitgebreide achtergrondinformatie rondom een kredietwaardigheidstoets, kan zij met dit product, voor een aantrekkelijk tarief, al haar klanten of debiteuren differentiëren op basis van een kredietwaardigheidsadvies. Als er wel behoefte is aan meer informatie rondom het kredietwaardigheidsadvies, of als een bedrijf consumenten achteraf wilt toetsen (bijvoorbeeld na de keuze van een betaaloptie), dient men de Kredietwaardigheidstoets van Focum te gebruiken.

Voor de keuze om daadwerkelijk een gerechtelijk traject in te gaan, heeft Focum haar oplossing Inningsverwachtingen ontwikkeld. Hiermee kunnen incassobureaus en deurwaarders bepalen welke vervolgstappen verantwoord zijn om een vordering te incasseren en of zij misschien af moeten zien van een gerechtelijke procedure om zo onnodige invorderingskosten te voorkomen.

Focum is marktleider op het terrein van data- en risicomanagement. Focum biedt diverse oplossingen op het vakgebied van marketing intelligence, data quality, risico-overname en creditmanagement. Uitgangspunt hierbij is maximaal rendement uit uw klantrelatie.

Bron: Focum