In samenwerking met de NVM en ID-checker heeft Focum de NVM Woontoets ontwikkeld.

Dit is een deskundige screening, speciaal ontwikkeld voor de vastgoedsector. Hiermee onderzoekt de NVM-makelaar de identiteit en de kredietwaardigheid van een potentiële huurder, koper of opdrachtgever.

Door de NVM-Woontoets voorkomt de NVM-makelaar zoveel mogelijk dat personen achteraf niet betalen, geld witwassen of op het randje van een faillissement naar de schuldsanering wankelen. Ook werpt de NVM-Makelaar een blokkade op tegen personen die met valse legitimatiebewijzen illegale bewoning of hennepteelt opstarten. Van iedere verificatie wordt een volledig digitaal dossier gemaakt waar op een later moment documenten aan toegevoegd kunnen worden. De NVM Woontoets bestaat uit 3 onderdelen:

* ID-verificatie: alle typen identiteitsbewijzen (zowel uit Nederland als uit het buitenland) worden gecontroleerd op geldigheid, echtheid, vermissing en diefstal;
* Consumentenonderzoek: informatie uit openbare bronnen over o.a. incasso, onroerend goed, telefoon, bedrijf, curatele en verhuizingen;
* Specifieke woonvragen: op basis van een aantal harde (controleerbare) en zachte (dossieropbouw) vragen worden mogelijke risicofactoren nagegaan.

De NVM is niet alleen het kwaliteitsmerk voor de koopwoningmarkt, maar ook voor de huurwoningmarkt. Daarom stelt de NVM hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening die haar leden verstrekken. Elke NVM-makelaar staat garant voor een zorgvuldige afwikkeling van de (huur)transactie.  Kijk voor meer informatie op: www.nvmwoontoets.nl

Bron: Focum.nl