Jongeren vinden het moeilijk om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Zo vindt 47% van Gen Z overstappen lastig omdat zij niet weten welke zorg vergoed wordt. 40% vindt het lastig omdat zij niet weten welke zorg zij zelf nodig hebben. In totaal durft ruim een kwart (26%) van deze generatie een overstap naar een andere zorgverzekering niet te maken, ook al oriënteert 41% jaarlijks op een andere zorgverzekering. De angst om over te stappen is lager onder de oudere generaties. Mogelijk ligt die overstapangst bij jongeren in het gebrek aan kennis over de zorgverzekering. Uit de jaarlijkse zorgkennisquiz van online prijsvergelijker Pricewise blijkt dat Gen Z met een 5,6 net een voldoende haalt. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 1.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Jongeren hebben nog altijd minste kennis over de zorgverzekering
Pricewise test sinds 2015 jaarlijks de zorgkennis van Nederland met vragen over onder andere de basisverzekering, eigen bijdrage, zorgkosten en vergoedingen. Nederlanders scoren dit jaar gemiddeld een 6,1. Dat is iets lager dan vorig jaar (6,2). Uit het onderzoek blijkt dat het vooral onduidelijk is welke kosten onder het verplichte eigen risico vallen en wat de basisververzekering wel of niet dekt. Generatie Z scoort ook dit jaar het laagste cijfer (5,6).

Onduidelijkheid vergoeding

Hans de Kok, directeur Pricewise: “Het is voor velen nog altijd onduidelijk wat er wel en niet gedekt wordt vanuit de basisverzekering. Als deze onwetendheid een overstap belemmert, is het voor deze groep goed te weten dat de basisverzekering bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde dekt. Informatie over welke zorg binnen de basisverzekering valt en voor welke zorg het eigen risico geldt, staat op de website van de zorgverzekeraar of Rijksoverheid. Of zorg vergoed wordt, ligt daarnaast aan de keuze voor het soort basisverzekering en de betreffende zorgverlener. Bij een restitutieverzekering kun je kosteloos naar elke zorgverlener, ongeacht of deze gecontracteerd is bij je zorgverzekeraar. Bij een naturaverzekering betaal je bij een niet-gecontracteerde zorgverlener een bepaald percentage zelf. Naar welke zorgverleners je kunt gaan, vind je op de website van de zorgverzekeraar. Neem deze zorgkeuze tijdens het vergelijken van je zorgverzekering mee.”

Wel oriëntatie, maar bang voor overstap

Ruim een kwart (26%) van de jongeren durft de overstap naar een andere zorgverzekering niet te maken. De Kok: “Dat geldt niet alleen voor Gen Z. Je hoort vaak dat patiënten of mensen die nog nooit overstapten dezelfde overstapvrees hebben. Het is voor iedereen verstandig de zorgverzekering jaarlijks onder de loep te nemen. Zorgverzekeraars veranderen de dekking van hun pakketten bijna ieder jaar. Als je volgend jaar dezelfde zorgverzekering behoudt, is die niet per definitie hetzelfde als dit jaar.” Volgens De Kok is het ook belangrijk om te weten of er aanvullende zorg nodig is. “Het is dan belangrijk te weten of de verwachte zorgkosten van bijvoorbeeld de tandarts opwegen tegen de kosten van de aanvullende dekking en die jaarpremie. Het kan namelijk zomaar zijn dat je meer kwijt bent aan premie dan dat je eigenlijk aan zorgkosten zonder aanvullende verzekering kwijt zou zijn.”

Bron: Pricewise.nl