Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bekend gemaakt dat er geen voorziening komt voor lopende schuldregelingen. De afgelopen periode heeft de VNG, samen met gemeenten, ingezet op een (overgangs)voorziening voor lopende schuldregelingen zodat deze regelingen ook konden verkorten.

Vanaf 1 juli 2023 wordt de aflosperiode van het minnelijke schuldregelingstraject verkort naar 18 maanden. De gesprekken die de VNG samen met de NVVK en Divosa met het ministerie van SZW hierover voerden, hebben helaas niet tot een overgangsvoorziening geleid. Veel gemeenten hebben eerder aangegeven de kosten voor het vroegtijdig beëindigen van lopende schuldbemiddelingen en de afkoop van saneringskredieten niet te kunnen dragen. De VNG adviseert gemeenten daarom de huidige werkwijze te blijven hanteren en pas vanaf 1 juli de verkorte aflosperiode aan te bieden.

Perspectief

Met de verkorting van de aflosperiode wordt inwoners sneller perspectief geboden op een duurzaam schuldenvrije toekomst. Daarbij blijft passende begeleiding en nazorg aan inwoners uiteraard belangrijk. Dit is altijd maatwerk; het is gebaseerd op welke ondersteuning de inwoner nodig heeft en de ondersteuning kan na de aflosperiode doorlopen als dat nodig is.

Wettelijke schuldregeling (Wsnp)

De verkorting van de aflosperiode van de wettelijke schuldregeling (Wsnp) wordt ook per 1 juli 2023 ingevoerd, zodat deze gelijk loopt met de aanpassing van de duur van het traject van de buitengerechtelijke schuldhulpverlening. Bij de wetsbehandeling is geen overgangsbepaling opgenomen. Omdat bij Wsnp-trajecten sprake is van een vonnis zijn er daarom geen mogelijkheden om reeds lopende Wsnp-trajecten op basis van de wetswijziging te verkorten.

Ondersteuning voor gemeenten

De VNG realiseert zich dat het tijdspad voor alle veranderingen tot 1 juli kort is. Het programma Verbinden Schuldendomein ondersteunt gemeenten met praktische producten en formats voor aanpassing van het beleid, (be)spreekuren en een Q&A over de verkorting.

Bron: VNG