Creditcardmaatschappijen en andere financiële instellingen mogen klanten met een kleine betalingachterstand niet zomaar aanmelden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Die registratie heeft onevenredig veel nadelige gevolgen voor mensen en is daarom in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Tot deze uitspraak komt het Gerechtshof in Arnhem in een zaak tussen Comfort Card – tegenwoordig Santander Consumer Finance – en een inwoner van Amsterdam die vanwege een betalingsachterstand van 20 euro bij het BKR geregistreerd kwam te staan. Daardoor kon hij geen hypotheek meer krijgen. Pas toen Santander de registratie vorig jaar juni op last van de Utrechtse rechtbank liet schrappen, kon hij een hypotheek afsluiten. Santander ging in beroep tegen dat vonnis, maar moest ook voor het gerechtshof bakzeil halen.
De Amsterdammer kreeg in de zaak hulp van Joost Mengerink van registratievrij.nl dat mensen helpt van hun status als wanbetaler af te komen.

Sinds de start in 2008 heeft RegistratieVrij al meer dan 200 mensen van hun registratie af geholpen. Zijn cliënt loste negen jaar lang netjes af op zijn krediet bij Comfort Card.
Toen hij verhuisde liep hij zonder het te weten een betalingsachterstand van 20 euro op. Aanmaningen kwamen niet aan en Comfort Card eiste daarop het hele krediet van 315 euro op. Volgens Santander was het bedrijf daarna verplicht de openstaande schuld bij het BKR te melden.

Het Gerechtshof bestrijdt dat. De schuldeiser moet volgens het Hof een afweging maken tussen de hoogte van de schuld en de inbreuk op de privacy en de belangen van de schuldenaar. Santander is daarin onzorgvuldig geweest en de registratie bij het BKR was buitenproportioneel. Ook al omdat de man daarvoor negen jaar lang netjes had afgelost. Een goede afweging weegt volgens de rechters zwaarder dan de regels die het BKR hanteert.

"Het hof overweegt dat weliswaar valt in te zien dat kredietregistratie van belang is om een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied te waarborgen, doch dat dit niet wegneemt dat een dergelijke registratie met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op een zorgvuldige wijze jegens de kredietnemer dient te geschieden. Het Hof is van oordeel dat Santander in dit geval, na afweging van de betrokken belangen, in redelijkheid niet tot een registratie van bijzonderheden in het CKI van BKR had moeten overgaan," aldus de uitspraak.

Volgens Mengerink is de uitspraak van het Hof belangrijk in andere zaken die spelen rond het BKR. Veel mensen die bij hem aankloppen hebben vanwege een kleine achterstand een BKR-registratie gekregen, bijvoorbeeld vanwege een telefoonabonnement. Daardoor staan ze vijf jaar geregistreerd en kunnen in die periode geen krediet of hypotheek krijgen. "Deze uitspraak betekent dat het BKR en financiële instellingen hun beleid moeten aanpassen en mensen niet zomaar voor elk bedrag mogen laten registreren als wanbetaler," stelt Mengerink.

De uitspraak van het hof is te vinden op: www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BM7160

Bron: ANP