Exportkredietverzekeringen zijn verzekeringen die bedrijven kunnen afsluiten indien zij willen exporteren naar landen met een hoog betalingsrisico. Op deze manier zijn zij verzekerd tegen wanbetaling. De regering diende een wetswijziging in om de rol van de staat bij exportkredietverzekeringen te verduidelijken.

Exporteren naar landen met een hoog betalingsrisico. Op deze manier zijn zij verzekerd tegen wanbetaling. De regering diende een wetswijziging in om de rol van de staat bij exportkredietverzekeringen te verduidelijken. De SP was zeer kritisch over het mogelijke gebruik van risicovolle financiële producten. Die hebben eerder fors bijgedragen aan het ontstaan van de kredietcrisis.

Door de wetswijziging die de SP vervolgens heeft voorgesteld is nu bepaald dat de uitvoerder van de exportkredietverzekeringen, kredietverzekeraar Atradius, financiële producten alleen mag inzetten als daarmee de financiële risico’s voor de staat worden beperkt. Vanmiddag werd dit voorstel dus met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer.

Bron: SP