Bij personen of gezinnen die op meerdere terreinen zorg en ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn om persoonsgegevens uit te wisselen tussen partijen. De wet biedt daarvoor nu onvoldoende handvatten. Het kabinet werkt daarom aan nieuwe wetgeving.

 

In de Beleidsbrief Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP) gaat het kabinet in op de uitgangspunten en doelen van de aanpassing. Het kabinet verwacht het wetsvoostel eind 2020 bij de Tweede Kamer in te dienen.

 

 

Betere juridische basis, duidelijkheid en waarborgen voor

privacy

 

Het doel is vooral om de gegevensverwerking – nodig is voor een integrale aanpak en samenwerking bij meervoudige problematiek – te voorzien van een betere juridische basis, en om meer duidelijkheid te bieden. Daarbij moeten er goede goede waarborgen zijn voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen om wie het gaat.

 

Meer informatie

 

In onderstaand VNG-artikel meer over de beleidsbrief en de achtergronden, doelen en uitgangspunten voor de wetswijziging. We gaan ook in op de ondersteuning die de VNG en de InformatieBeveiligingsdienst (IBD) gemeenten bieden bij gegevensverwerking en het borgen van privacy in werkprocessen.

 

Bron: VNG