WPI (Werk, Participatie, Inkomen – Gemeente Amsterdam) en Belastingen hebben de handen inééngeslagen om het voor bijstandsgerechtigden het krijgen van kwijtschelding van gemeentebelastingen makkelijker te maken. WPI geeft in februari de gegevens van klanten met een bijstandsuitkering en die nog geen kwijtschelding ontvangen, door aan Belastingen. Ze hoeven de kwijtschelding dan niet meer zelf aan te vragen.

Klanten die niet willen dat hun naam en adres wordt doorgegeven, kunnen bezwaar maken tegen het doorgeven van hun gegevens. Ruim 2.600 WPI-klanten kregen daar begin januari een brief over.

Gegevensuitwisseling voorkomt betaalproblemen

Niet elke Amsterdammer die recht heeft op kwijtschelding vraagt dat aan. De samenwerking maakt het voor de klant niet alleen makkelijker, er wordt ook mee voorkomen dat klanten in problemen komen als ze de aanslag voor gemeentebelastingen niet betalen. Soms zelfs met het vervelende gevolg dat Belastingen beslag legt op hun bezittingen omdat ze de aanslag niet (kunnen) betalen. Daarom zochten WPI en Belastingen in 2018 voor het eerst de samenwerking voor het uitwisselen van gegevens. Ongeveer 4.000 extra klanten van WPI kregen in 2018 kwijtschelding.

Ieder jaar weer

WPI-klanten die eenmaal kwijtschelding hebben ontvangen, worden elk jaar automatisch opnieuw getoetst door Belastingen. Ze hoeven de kwijtschelding niet opnieuw aan te vragen en laten dus geen geld liggen. Door de samenwerking met WPI, bereikt Belastingen nu Amsterdammers die moeilijk te bereiken waren.

Bron: Gemeente Amsterdam