Amsterdam start dit najaar met het testen van twee maatregelen om mensen met problematische schulden in een vroegtijdig stadium te kunnen helpen. De zogeheten “pauzeknop” en de renteloze sociale lening moeten helpen te voorkomen dat burgers diep in de schulden raken.

Pauzeknop

De pauzeknop zet een tijdelijke stop op oplopende kosten en verzuimboetes naar aanleiding van openstaande vorderingen, op het moment dat een Amsterdammer zich meldt bij de schuldhulpverlening. De schulden lopen daardoor niet steeds verder op. Zodoende ontstaat een adempauze waarin orde op zaken kunnen worden gesteld en om te werken aan een oplossing. De openstaande vorderingen worden na afloop van de pauze alsnog betaald, of gaan mee in een schuldsaneringsregeling.

Landelijke invoering

De pauzeknop is bestemd voor burgers die door oplopende schulden of door een acute daling van het inkomen, vorderingen tijdelijk niet kunnen voldoen. Het is de bedoeling dat dit systeem landelijk wordt ingevoerd. Marjolein Moorman die armoede en schuldhulpverlening in haar portefeuille heeft, is hierover in beraad met de NVVK en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sociale lening

Amsterdam experimenteert eind najaar ook met een renteloze sociale lening. Deze is bedoeld voor het afkopen van kleinere schulden die in anders niet in aanmerking komen voor een saneringskrediet. Het gaat in dit geval om schulden tot maximaal vijfduizend. De sociale lening wordt renteloos verstrekt door de kredietbank en moet in drie jaar terugbetaald worden. Het doel is om burgers te motiveren om sneller professionele hulp bij beginnende schulden te zoeken. Hierdoor kunnen langdurige en tijdrovende schuldsaneringstrajecten worden voorkomen.

Vroegsignalering

In juli maakte de Gemeente Amsterdam reeds bekend ruim een miljoen euro extra te investeren in vroegsignalering ten behoeve van burgers die als gevolg van de coronacrisis met een sterke daling van het inkomen te maken krijgen. Ook heeft Amsterdam de capaciteit voor schuldhulpverlening tijdelijk verdubbeld met het oog op de verwachtte groei van het aantal kleine zelfstandigen met schulden.

Bron: Nieuwsbrief programma Schuldenrust