Om het aantal Rotterdamse jongeren dat in de schulden zit niet verder op te laten lopen heeft de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Albeda College en Hogeschool Utrecht een schuldpreventiegame ontwikkeld.

Dit spel is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht en onderzoeken. Uniek in Nederland. Vooral ook door de combinatie van online en offline spelelementen. Door het spelen van dit zogenaamde ‘serious game’ gaan jongeren van het MBO op zoek naar financiële informatie en trainen ze hun financiële vaardigheden, waardoor hun gedrag dat leidt tot het maken van schulden kan worden beïnvloed.

Jongeren spelen het spel op school in groepjes van 3 of 4 leerlingen. Het spel bevat verschillende personages, ieder met een eigen leefstijl en daaraan gekoppeld uitgavenpatroon. De leerlingen zoeken in de game naar oplossingen voor het probleem van het spelpersonage dat ze krijgen toegewezen en geven het personage daarover advies.

De game

In de game zoeken de leerlingen naar de oorzaak van het schuldenprobleem van het spelpersonage, zoeken ze naar informatie op internet en leggen ze daadwerkelijk contact (o.a. via skype) met een aantal partners in de stad, zoals het Jongerenloket, Kredietbank Rotterdam, Jeugd Informatie Punt (JIP) en een Rotterdamse deurwaarder. Het spel bevat zodoende een combinatie online en offline spelelementen. Al deze informatie gebruiken ze om het spelpersonage te adviseren over een aanpak om financiële problemen aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. De jongeren bloggen met het personage en worden tijdens het spel ook geconfronteerd met onverwachte situaties,  de kanskaarten (bijv. boete of extra inkomsten), die van invloed zijn op de financiële situatie. Het groepje dat de beste analyse van het probleem heeft gemaakt, de beste oplossingen heeft bedacht, goed informatie heeft gezocht en toegepast, heeft gewonnen.

Jongeren en schulden

Jongeren tussen de 18 en 25 jaar geven, hun eigen en geleend geld, steeds makkelijker uit. Een derde van de jongeren vertoont risicovol financieel gedrag. Twee derde zegt het moeilijk te vinden om met geld om te gaan. De helft van de jongeren vindt dat hun ouders hun de waarde van geld niet goed hebben bijgebracht. In Rotterdam heeft circa 15% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar schulden. Concreet betekent dit dat 2.700 Rotterdamse jongeren betalingsproblemen hebben. Het gemiddelde schuldbedrag bij deze jongeren is circa € 8.700,- bij gemiddeld zes schuldeisers.

Uitrol game

Het spel zoals ontwikkeld in Rotterdam is uniek in Nederland. Het is dusdanig van opzet dat het straks in elke stad kan worden gespeeld. Dit kan door het vervangen van de Rotterdamse spelpartners door eigen lokale partners. De game is nu ontwikkeld voor jongeren op het Albeda College, richting sociaal juridische dienstverlening. Met deze jongeren is een pilot van het spel gespeeld. Uit evaluatie van de pilot blijkt dat het spel dusdanig aanslaat bij de jongeren en dat het bijdraagt tot het vergroten van financiële vaardigheden. Het spel wordt daarom verder ontwikkeld. Voor de studenten sociaal juridische dienstverlening levert het spelen van het spel ook studiepunten op. Het spel kan worden geïntegreerd in lesmodules waardoor het geen extra studiebelasting oplevert.

 De gemeente Rotterdam, Hogeschool Utrecht  en het Albeda willen de game ook voor andere studierichtingen geschikt maken. Dat kan, omdat voor elke doelgroep andere spelpersonages met hun eigen leefstijl en uitgavepatroon kunnen worden ontwikkeld. Zodoende sluit het spel altijd aan bij de belevingswereld van de jongere waardoor het leereffect wordt vergroot. Ook bestaat de mogelijkheid om de game verder uit te rollen naar andere (MBO) opleidingen in de stad en andere steden.

Bron: www.creditexpo.nl