MKB-Nederland vindt de uitkomsten van het onderzoek teleurstellend. De ondernemers-organisatie zet zich sinds 2009 in om overheden aan te sporen sneller hun rekeningen te voldoen.

De verbetering die het betalingsgedrag van gemeenten sindsdien liet zien, lijkt nu te stagneren.

Het betalingsgedrag van gemeenten is het afgelopen jaar slechts marginaal een fractie verbeterd: 77,5 procent (77,3 procent in 2011) van de rekeningen wordt op tijd voldaan. Daarmee blijven de lokale overheden nog ver achter bij de rijksoverheid, waar inmiddels 90 procent van de facturen binnen 30 dagen wordt betaald. De gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn is gedaald van 10 naar 9 dagen. Dat blijkt uit een onderzoek van Dun & Bradstreet op verzoek van MKB-Nederland, waarbij circa 150.000 rekeningen aan gemeenten onder de loep zijn genomen.

De ranglijst die uit het onderzoek voortvloeit, laat zien dat Ameland en het Brabantse Landerd de snelst betalende gemeenten van Nederland zijn. Beide hebben alle onderzochte rekeningen op tijd voldaan. Castricum komt als slechtste uit de bus. De Noord-Hollandse gemeente betaalt 41 procent van de rekeningen te laat, met een gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen.

Met een 60ste plaats op de ranglijst is Amersfoort de best scorende grote gemeente: hier wordt 83 procent van de rekeningen op tijd betaald en is de gemiddelde vertraging 2 dagen. Van de G36 scoort Schiedam het slechtst: 57 procent wordt op tijd betaald; de gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn is 21 dagen.

Teleurstellend

MKB-Nederland vindt de uitkomsten van het onderzoek teleurstellend. De ondernemers-organisatie zet zich sinds 2009 in om overheden aan te sporen sneller hun rekeningen te voldoen. De verbetering die het betalingsgedrag van gemeenten sindsdien liet zien, lijkt nu te stagneren.

Juist in deze economisch zware tijden kunnen te late betalingen ondernemers in liquiditeitsproblemen brengen. Het is daarom belangrijker dan ooit dat klanten – en de overheid als goede voorbeeld voorop – op tijd hun rekeningen voldoen. De rijksoverheid lukt dat inmiddels in de meeste gevallen wel. Het doel van MKB-Nederland is dat gemeenten de score van de rijksoverheid – 90 procent van de rekeningen op tijd – tenminste evenaren.

Maar is er is nog een wereld te winnen, constateert de ondernemersorganisatie, en ook voor de gemeenten zelf. Straks moeten overheden voor elke rekening die zij niet binnen 30 dagen voldoen, een boete betalen van 40 euro plus 8 procent van het factuurbedrag. De nieuwe wet die dat bepaalt is vlak voor het zomerreces door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer moet zo snel mogelijk volgen, zodat de wet nog eind dit jaar in werking kan treden. MKB-Nederland ziet de boeteregeling als een goede stok achter de deur, al is het jammer dat deze überhaupt nodig is.

Over het onderzoek

Op verzoek van MKB-Nederland heeft Dun & Bradstreet tussen mei 2011 en mei 2012 het betalingsgedrag van gemeenten onder de loep genomen. Van ruim 20.000 bedrijven is onderzocht binnen welke termijn hun rekeningen (minimaal zeven per bedrijf) aan lokale overheden zijn voldaan, met een gemiddelde van 50 bedrijven per gemeente. In totaal zijn dus circa 150.000 facturen ‘gevolgd’. Van 58 van de 415 gemeenten was het aantal waarnemingen te laag om ze in de ranking mee te nemen. Daarom komen ‘slechts’ 357 gemeenten in de ranglijst voor.

De ranglijst is bepaald aan de hand van twee meetfactoren: het percentage van de rekeningen dat prompt (op tijd, binnen door de ondernemer gestelde voorwaarden) is betaald en de D&B-paydex, dat staat voor de gemiddelde vertraging (in aantal dagen). Een paydex van 80 staat voor geen vertraging; 70 voor tot 15 dagen vertraging; 60 tot 22 dagen vertraagd; 50 tot 30 dagen; 40 tot 60 dagen; 30 tot 90 dagen; 20 tot 120 dagen; 10 tot 150 dagen en 0 tot 180 dagen vertraging. De paydex telt in de ranking zwaarder bij grote openstaande facturen. Kleine factuurtjes worden in de methodiek van D&B minder zwaar gewogen. Dat verklaart enkele – op het oog – vreemde uitkomsten.

Top-5 snelst betalende gemeenten
Gemeente (provincie) % Op tijd (prompt) Paydex Dagen vertraagd
1. Ameland (Fr) 100% 80 0
2. Landerd (L) 100% 80 0
3. Drechterland (N-H) 95% 80 0
4. Cromstrijen (Z-H) 94% 80 0
5. Baarle-Nassau (N-B) 94% 80 0

Top-5 traagst betalende gemeenten
Gemeente (provincie) % Op tijd (prompt) Paydex Dagen vertraagd
1. Castricum (N-H) 59% 50 30
2. Pekela (Gr.) 60% 60 22
3. Dantumadiel (Fr.) 58% 61 22
4. Schiedam (Z-H) 57% 62 21
5. Oegstgeest (Z-H) 54% 64 19

 

Bron: APS