Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekenden minister Van Engelshoven en burgemeester Eric van Oosterhout namens de VNG de afspraken hierover.

Gemeenten ontvangen voor deze vervolgaanpak laaggeletterdheid vanaf volgend jaar extra geld: € 5 miljoen per jaar in 2020, oplopend tot € 7,3 miljoen in 2024.

Signalen van laaggeletterdheid herkennen

Medewerkers van de gemeente worden bijvoorbeeld ingelicht over hoe zij signalen van laaggeletterdheid kunnen herkennen. Zo kunnen ze mensen sneller en doelgerichter helpen, bijvoorbeeld door iemand die aanklopt voor schuldhulpverlening wanneer nodig ook door te verwijzen naar een taalcursus.

Daarbij komt extra aandacht voor de doelgroep met Nederlands als eerste taal.

‘Ik kan mijn kinderen nu voorlezen’

Bij de gemeente Breda staat laaggeletterdheid al jaren hoog op de agenda. Wethouder Miriam Haagh vertelt in de video hoe de gemeente mensen als Jaco helpt met taalvaardigheid.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

Meer informatie

Bron: VNG