Gemeenten zetten zich onvoldoende in om alle inkomsten uit werk van mensen met een WWB-uitkering te achterhalen.

Mensen met een WW- of WWB-uitkering zijn verplicht om eventuele andere inkomsten te melden. Alle uitkeringen en inkomsten uit werk worden centraal opgeslagen in de polisadministratie. Gemeenten krijgen automatisch een signaal bij samenloop van een WWB-uitkering met inkomen uit werk. Alle fraude met ‘witte’ inkomsten van mensen in de bijstand is dus eenvoudig op te sporen.

Uit berekeningen van de inspectie op basis van gegevens uit 2009 blijkt dat 29.000 bijstandscliënten inkomsten naast hun uitkering hebben ontvangen die niet zijn verrekend of teruggevorderd. Gemeenten kunnen inkomsten uit arbeid binnen drie maanden met een lopende uitkering verrekenen. Daarna moeten ze teruggevorderen, wat een adminstratief ingewikkelder proces is. Het zou de zaak vergemakkelijken als de verrekeningstermijn langer zou zijn.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl