In het najaar van 2016 bleek dat een aantal gemeenten geen accountant kon vinden voor het controlejaar 2016. Om tijdig in beeld te krijgen of dit probleem zich ook voor de controlejaren 2017 en 2018 voordoet, hebben wij onder gemeenten een korte enquête gehouden.

 

Uit de enquête is gebleken dat ongeveer 20% van de respondenten (42 gemeenten) bezorgd is dat ze voor de komende jaren geen of moeilijk een accountant kunnen vinden. Een groot aantal van deze gemeenten heeft laten weten dat ze over deze problematiek verder willen praten met andere gemeenten en/of de VNG.

 

Bijeenkomsten

 

Deze signalen waren voor ons reden om drie bijeenkomsten te organiseren met griffiers, hoofden financiën en raadsleden om deze problematiek en mogelijke oplossingen te bespreken. Elke gemeente moet in staat zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichting de jaarrekening te laten controleren door een accountant.

 

De bijeenkomsten zijn op:

  • 23 mei in Helmond
  • 29 mei in Gouda
  • 1 juni in Steenwijkerland

 

Zie voor alle informatie over de bijeenkomsten de Agenda van het dossier Begroting en Verantwoording

 

Meer informatie

 

Bron: VNG