Uit het onderzoek van de Nationale Monitor Geldzorgen komt naar voren dat vrijwel iedereen die geconfronteerd wordt met schulden een voorkeur heeft voor autonomie. Dat betekent dat zij het liefst zelf de touwtjes in handen willen houden. Niet alleen bij de kleine schulden, maar ook bij de problematische schuldsituaties.

Gemeenten bieden hun inwoners vele vormen van hulp bij kleine en grote schulden. Daarbij wordt op dit moment uitgegaan van de aanname dat iemand met grote schulden en veel stress graag ontzorgd wil worden. Het idee is dat dit rust en ruimte geeft. Gemeenten bieden daarom onder andere budgetbeheer standaard aan zodat de financiën, voor even, in handen zijn van een professional. Ook als iemand voldoende vaardig is om het zelf te doen.

Maar als inwoners graag hun autonomie willen behouden dan zouden gemeenten daar meer rekening mee moeten houden. Door te kiezen voor een meer gevarieerd hulpaanbod, met meer oog voor de wens van de inwoner om zelf aan het stuur te zitten. Natuurlijk alleen als de inwoner vaardig genoeg is om ook daadwerkelijk een deel van de regie in eigen handen te houden. Meer maatwerk dus met oog voor de haalbare autonomie.

Bron: Wolters Kluwer Schulinck