Het totale vermogen van Nederlandse huishoudens is sinds januari 2008 door de economische crisis met 325 miljard euro afgenomen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde berekeningen van de Economics Group van accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC).

De gemiddelde Nederlandse volwassene is door de scherp gedaalde aandelenmarkten en de fors lagere waarde van de pensioenopbouw ongeveer 26.000 euro armer. Het vermogen in aandelen, pensioenen en huizenbezit is gezamenlijk met circa 13 procent afgenomen. Het bedrag van deze daling komt overeen met circa 56 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De voornaamste reden van het vermogensverlies is volgens PwC-econoom Jan Willem Velthuijsen de daling van de aandelenkoersen met circa 53 procent. Hierdoor is niet alleen de waarde uit directe beleggingen van huishoudens grofweg afgenomen met 125 miljard euro, maar is ook de waarde van de pensioenopbouw gedaald met circa 200 miljard euro.

Jan Willem Velthuijsen, hoofd van de Economics Group van PricewaterhouseCoopers, licht de berekeningen toe: “Vertaling van deze cijfers naar een individueel perspectief, levert een geschat vermogensverlies op van circa 26.000 euro gemiddeld per volwassene, hoewel duidelijk is dat deze verliezen aanzienlijk over de bevolking zullen variëren.

Het vermogensverlies zal ertoe leiden dat huishoudens in steeds sterkere mate de hand op de knip zullen houden. Dat zal nog worden versterkt als de dalingen op de huizenmarkt verder toenemen.”

De huizenprijzen speelden volgens Jan Willem Velthuijsen tot nu toe nog geen grote rol bij het vermogensverlies. “De gemiddelde huizenprijs is sinds januari 2008 gestegen en weer gedaald, en bevindt zich nu rond het niveau van januari 2008. In totaal is over de gehele periode nog een lichte stijging van het vermogen uit onroerend goed waarneembaar van circa 1 miljard euro.”

Gebaseerd op bestaand onderzoek naar het verband tussen veranderingen in het financieel vermogen van huishoudens en hun uitgaven(1), schat PwC dat alleen al de daling in het aandelenvermogen met 125 miljard euro kan leiden tot een afname van bestedingen van circa 4 miljard euro. Dat is bijna 1% van het BBP. Deze daling van de consumptie komt overeen met circa 300 euro per volwassene.

Velthuijsen: “Op zichzelf is dat een betrekkelijk beperkte daling, die overeenkomt met de laatste voorspellingen van het CPB over de ontwikkeling van de consumptie van huishoudens in 2009. Maar we moeten bedenken dat dit effect aanzienlijk kan toenemen naarmate de waarde van het huizenbezit gaat afnemen.”

Bron: APS