Sinds begin dit jaar kunnen ondernemers een kredietverzekering per factuur of transactie afsluiten. Vooral voor kleinere bedrijven die alleen af en toe iets willen verzekeren een uitkomst. Zo kun je nieuwe klanten en afzetmarkten bedienen zonder bang te zijn voor de gevolgen van onbetaalde facturen. Dat stelt Gerard van Kaathoven, mede-oprichter van kredietverzekeringsmarktplaats Trade Cover Exchange. Hoe werkt zo’n ‘transactionele’ kredietverzekering en hoe doe je daar als ondernemer je voordeel mee?

Via een kredietverzekering verzeker je je onderneming tegen het risico dat je (buitenlandse) afnemers jouw facturen niet, of niet op tijd betalen. Vooral exporteurs sluiten zo’n verzekering af om betalingsrisico’s af te dekken. Volgens Van Kaathoven kun je zo’n kredietverzekering op verschillende manieren inzetten: “Je kunt deze afsluiten om minder afboekingen op debiteuren te hebben, defensief dus. Maar je kunt ook denken: ‘ik wil meer omzet en nieuwe klanten zoeken, zonder veel risico te lopen. Ik ga kijken met wie ik zaken wil doen en of ze verzekerbaar zijn. Dan kan ik op een veilige manier een transactie doen’. Te weinig bedrijven maken daar nu nog gebruik van.”

Weinig verzekeringen

Van Kaathoven schat dat tussen de 10.000 en 15.000 bedrijven in Nederland een kredietverzekering hebben. “Te weinig, veel meer ondernemers kunnen hier profijt van hebben.” Veel bedrijven besluiten volgens Van Kaathoven zich niet te verzekeren omdat ze slechts bij een paar facturen of orders risico’s zien en het te duur en teveel gedoe vinden de hele omzet te verzekeren. Een kredietverzekering op basis van een losse factuur of transactie is nieuw. “Verzekeraars binden zo nieuwe klanten aan zich, terwijl je als ondernemer alleen nog een verzekering hoeft af te sluiten voor een transactie waar je bijvoorbeeld het risico hoger inschat, als het een nieuwe klant betreft of een hele grote order. Vooral voor kleinere bedrijven die alleen af en toe iets willen verzekeren een eenvoudige oplossing, maar ook grote bedrijven maken hier gebruik van.”

Nieuwe klanten, grote orders

Met een voorbeeld verduidelijkt Van Kaathoven dit: “Stel, je bent mkb’er en gaat de komende 2 maanden leveren aan een nieuwe, onbekende buitenlandse klant. Omdat je deze klant niet kent, wil je er zeker van zijn dat juist deze transactie verzekerd is. Of je hebt juist een bestaande, goede klant die een heel grote, atypische order bij je wil plaatsen. Die wil je natuurlijk graag hebben, maar als die klant om een of andere reden niet betaalt kan dat gevolgen hebben voor de continuïteit van jouw eigen bedrijf.”

Een verzekering afsluiten

Ondernemers kunnen structurele en incidentele kredietverzekeringen direct via verzekeraars afsluiten en indirect via verzekeringsmakelaars. Ook op het platform Trade Cover Exchange kunnen ondernemers terecht die een enkele transactie of factuur willen verzekeren voor korte termijn. “Je betaalt een premie op basis van het risicoprofiel”, legt Van Kaathoven uit. “In het geval dat het mis gaat omdat een klant niet betaalt, heb je daarnaast een eigen risico (doorgaans tussen de 10 en 15%). Dat gaat dan van je marge af. Zo had je weliswaar minder winst, maar omdat je het risico had afgedekt heb je wel een risicovolle transactie kunnen proberen.”

Wil je als bedrijf je hele omzet verzekeren dan kan dat niet via het platform. Van Kaathoven: “In dat geval loont het om naar een verzekeraar of andere tussenpersoon te gaan en advies in te winnen. Wij geven namelijk geen advies omdat de factuurverzekering redelijk eenvoudig is.”

Het algoritme van de verzekeraar kijkt voor de risico-inschatting naar de gegevens van jouw bedrijf, en van je klant, en de hoogte van de gevraagde verzekering. Maar ook het land waar de afnemer van de goederen of diensten is gevestigd en de sector spelen mee. “In de bouw of retail is het risicoprofiel bijvoorbeeld hoger dan in andere sectoren.” Is het risico groot, dan is de premie hoger, en als verzekeraars het risico te groot vinden, zullen ze de transactie niet verzekeren en dus geen offerte uitbrengen. Van Kaathoven: “Dat is een belangrijk signaal naar de ondernemer toe; dan moet je bijvoorbeeld aan vooruitbetaling denken om de risico’s voor je bedrijf in te perken.”

Verzekering van de staat

Soms kunnen of willen particuliere verzekeraars geen exportkredietverzekering afsluiten, bijvoorbeeld bij een combinatie van grote bedragen, aanwezige politieke risico’s, lange doorlooptijden en een instabiele situatie in het land waar je zaken wilt doen. Dan biedt de Nederlandse staat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid een exportkredietverzekering af te sluiten via Atradius Dutch State Business. De Nederlandse staat had op 31 december 2018 voor 16,3 miljard euro aan verplichtingen in de boeken staan die samenhangen met exportkredietverzekeringen.

Bron: KVK