Rotterdamse gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan informatie opvragen over schuldenaren bij de Kredietbank van de Gemeente Rotterdam.

Dit voorkomt dat schulden onnodig oplopen door incassokosten en rente. Vandaag hebben wethouder Florijn (werk, inkomen en zorg) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (KBVG) afspraken hierover bekrachtigd met het ondertekenen van een convenant.

De Rotterdamse gerechtsdeurwaarders kunnen, bijvoorbeeld bij een vordering, digitaal gegevens raadplegen. Het systeem geeft aan of de schuldenaar zich gemeld heeft bij de Kredietbank Rotterdam (KBR) en in welke fase van schuldbemiddeling deze zich bevindt. Op basis van deze informatie kan de deurwaarder besluiten zijn opdrachtgever te adviseren de vordering uit te stellen. Daarmee wordt voorkomen dat schulden onnodig oplopen met vorderingskosten en rentes. De gerechtsdeurwaarder kan, afhankelijk van de status van de schuldenaar bij de KBR, de openstaande schuld aanmelden bij de Kredietbank om mee te nemen in de schuldregeling. Privacy van de schuldenaar is gewaarborgd: de gerechts-deurwaarder ziet alleen of iemand zich aangemeld heeft bij KBR. Persoonlijke informatie of informatie over andere schulden worden niet gedeeld.

Wethouder Florijn is blij met de samenwerking met de gerechtsdeurwaarders: 
‘Schulden moeten aangepakt worden bij de kern; daar waar ze gemaakt worden. Maar, Rotterdammers die financieel in de problemen zitten, moeten daar niet onnodig nog verder in raken. Door een goede samenwerking met partners, komen we tot een goede aanpak. Zo ondersteunen we Rotterdammers bij het voorkomen en aanpakken van hun schulden’. 

De NVVK (brancheorganisatie voor schuldhulpverlening) monitort in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gegevensverstrekking in Rotterdam. In een paar andere gemeenten wordt ook informatie aan deurwaarders verstrekt. 
In Rotterdam wordt ook informatie gedeeld over de fase van de schuldbemiddeling. 
De NVVK wil mogelijk, wanneer deze Rotterdamse werkwijze succesvol is, deze werkwijze over heel Nederland uit te rollen.

 

Bron: Nieuwsbank.nl