Op vrijdag 12 oktober 2012 heeft GGN meegedraaid in een grootscheepse verkeerscontrole van politie regio Haaglanden in stadsdeel Segbroek en is daarmee de eerste creditmanagementorganisatie die op die manier openstaande vorderingen int.

Het betaalgedrag van schuldenaars verslechtert en het wordt lastiger om openstaande vorderingen te innen. Gerechtsdeurwaarders zijn daarom op zoek naar nieuwe incassomogelijkheden. Een van die mogelijkheden is het meedraaien tijdens een verkeerscontrole. Samen met de politie Haaglanden is GGN dit jaar een pilot gestart, waarbij de gerechtsdeurwaarders toestemming hebben om tijdens verkeerscontroles voertuigen in beslag te nemen en/of openstaande vorderingen te innen.

De politie scant met zogenaamde ANPR-voertuigen de kentekens van auto’s en motoren. Als uit de scan naar voren komt dat het voertuig geregistreerd staat voor inbeslagname, dan wordt de gerechtsdeurwaarder ter plekke ingeschakeld om direct over te gaan tot inbeslagname. Uiteraard krijgt de schuldenaar de mogelijkheid om een openstaande vordering via een pinbetaling direct te voldoen, zodat inbeslagname wordt voorkomen.

Bij de controle op vrijdag waren meerdere partijen vertegenwoordigd. Naast de politie en GGN waren onder andere ook de belastingdienst, gemeentebelasting, RDW, douane, ANWB, narcotica en de dienst inspectie leefomgeving aanwezig. De aanwezige GGN-deurwaarders hebben voor een bedrag van Euro 36.286,- beslag gelegd op vijf voertuigen. De voertuigen zijn in bewaring gesteld.  1.434 euro werd contant betaald, waarmee inbeslagname werd voorkomen. Van een vijftal schuldenaars dat als VOW (vertrokken onbekend waarheen) in het systeem stond, zijn de huidige adresgegevens door de gerechtsdeurwaarders geregistreerd.

Tot slot zijn er veel contactmomenten geweest, waarbij de schuldenaars gewezen zijn op openstaande vorderingen en gemaand zijn die te betalen.

Bron: APS