Elk van de in deze Market Monitor besproken landen ziet zijn economische prestaties verbeteren. Een van hen verkeert echter in de benijdenswaardige positie dat het zijn bbp-groei bewust moet afremmen om een oververhitting van zijn economie te voorkomen. We hebben het over China.

Niet dat alles van een leien dakje gaat in China. De lusteloze exportmarkt is maar een van de problemen waarmee China te kampen heeft. Dat probleem doet zich ook voor in verschillende landen die in deze Market Monitor worden besproken. Voor andere landen is de export juist weer de pijler van hun herstel.

Neem bijvoorbeeld de Zweedse economie. Hoewel deze echte tekenen van verbetering vertoont, betekent zijn grote afhankelijkheid van de export dat alle initiatieven om de begrotingstekorten in de eurozone terug te dringen Zweden van zijn koers kunnen afbrengen. Italiës export daarentegen zit duidelijk op de top van een golf – niet alleen de
export naar zijn EU-partners, maar ook die naar Zuid-Amerika en Azië.

Elders in deze Market Monitor hebben we het over de gemengde vooruitzichten voor Frankrijk, waar de autoindustrie en transportsector onder druk staan, terwijl de verwerkende industrie en de voorraadaanvulling het bbp een boost hebben gegeven. Terwijl Frankrijk kampt met een vertraging van zijn buitenlandse handel, dankt Oostenrijk zijn herstel vooral aan het feit dat zijn export de wind in de zeilen heeft.

Ten slotte over naar Rusland, waar uitzonderlijke weersomstandigheden een schaduw hebben geworpen over de verbetering van de economische prestaties. Terwijl andere landen hun export trachten te stimuleren, hebben de droogte en bosbranden van de afgelopen maanden premier Poetin ertoe aangezet om een verbod op de export van
tarwe in te voeren tot de oogst van volgend jaar.

Klik hier om de Atradius market monitor van september 2010 te downloaden.

Bron: Atradius.nl