Van alle deponeringsplichtige bedrijven heeft 32% (241.266 deponeringsplichtige bedrijven), na 13 maanden nog altijd niet haar jaarcijfers gedeponeerd van 2010.

Slechts 24% deponeert haar jaarcijfers binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 maanden. Hieruit blijkt dat BV Nederland zich niet bewust is van de gevolgen van het niet deponeren. Wat is het belang van financiële transparantie voor de ondernemer?

Jaarcijfers van 241.266 bedrijven nog steeds niet gedeponeerd

In Nederland is een slechte deponeringsmoraal die de beperkte financiële transparantie kenmerkt. Slechts 24% van de bedrijven deponeert haar jaarcijfers op tijd binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 maanden. Dit loopt op tot 68% van de bedrijven die deponeert binnen de tweede termijn van 13 maanden. Dat betekent dat op dit moment, maart 2012, nog altijd 32% niet haar jaarcijfers heeft gedeponeerd. Dit zijn 241.266 bedrijven. Een fors aantal bedrijven (13%) heeft zelf nog steeds niet de jaarstukken van 2005 ingeleverd.

Toch is er een lichte daling te zien in het aantal bedrijven dat deponeert. Gertjan Kaart, algemeen directeur van Graydon, denkt dat de lichte daling komt door de toegenomen aandacht bij de bedrijven zelf en doordat kredietbeoordelaars, banken en andere ondernemers blijven vragen om tijdige cijfers.

Deponeren jaarcijfers levert voordeel op

Kaart: ‘De meeste ondernemers meten hun openheid aan de mate waarin ze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Een gemiste kans. Het is een geweldige business tool die ieder bedrijf sterker kan maken, juist in de huidige economische crisis. Ondernemers die niet op tijd deponeren, missen zo een kans om hun financiers en leveranciers vertrouwen te geven.’

Meer krediet én meer business

De politiek en ondernemers realiseren zich nog te beperkt hoe belangrijk financiële transparantie is bij het nemen van kredietbeslissingen. Banken en kredietverzekeraars gebruiken jaarcijfers en de kredietbeoordelingen om een goed beeld te krijgen van klanten met wie ze zaken doen. Nieuwe, positieve jaarcijfers zorgen voor een ‘beter rapportcijfer’.
Zij geven betere kredietvoorwaarden bij een volledig bedrijfsprofiel wanneer een positieve kredietbeoordeling is vastgesteld.

Daarnaast kijken ook duizenden bedrijven per dag via een kredietinformatie bureau naar de jaarstukken van een bedrijf om te bepalen hoe en onder welke voorwaarden ze zaken gaan doen. Het deponeren van jaarcijfers zorgt zo voor een beter financieel beeld.

 

Bron: creditexpo.nl