Je wilt een autoverzekering afsluiten, maar wordt hierbij geweigerd door de verzekeraar. Dit kan lastig zijn, je moet jouw auto toch verzekerd hebben. Verzekeraars kunnen op bepaalde gronden jou weigeren: bijvoorbeeld wanneer je (hoge) betaalachterstanden hebt. Ook wanneer je al een autoverzekering hebt, kan een verzekeraar deze tussentijds stopzetten. Het is lastig om dan een nieuwe verzekering af te sluiten. Hoe zit dit, en hoe pak je dit aan?

Tussentijdse stopzetting door wanbetaling

Te laat of niet je premie betaald? Een keertje maakt niet uit, je krijgt eerst enkele betaalherinneringen. Pas als je na meerdere herinneringen nog steeds niet betaald hebt, kan de verzekeraar besluiten de verzekering op te schorten. De verzekering wordt hierbij even op pauze gezet, totdat jij weer betaalt. Je bent in de tussentijd niet verzekerd en mag dus niet autorijden. Doe je dit toch en maak je schade of krijg je een ongeluk? Dan krijg je niks uitgekeerd en dien je alle kosten zelf te betalen.

Naast dat je verzekering kan worden opgeschort, is het ook mogelijk dat je extra kosten moet betalen wanneer je niet op tijd de premie betaald. Het incassobureau mag een bepaald percentage van de premie in rekening brengen met een minimumbedrag van 40 euro. Ook bij een lage premieachterstand loop je risico dat deze kosten in rekening worden gebracht.

Als jouw autoverzekering stop is gezet wegens wanbetaling, kan er ook een registratie worden gemaakt in het CIS (Centraal Informatie Systeem). Dit is een landelijke database waar allerlei informatie in staat, zoals jouw schadeverleden. Alle verzekeraars kunnen hier bij, en kunnen zo achterhalen of jij achterstallige betalingen hebt of hebt gehad. Fraudegevallen blijven tot maximaal jaar in CIS staan, schadeclaims en opzeggingen 6 jaar.

Andere verzekering afsluiten na wanbetaling

Wanneer je autoverzekering is opgeschort door wanbetaling, is het van belang dat je een nieuwe autoverzekering afsluit. Zonder verzekering mag je namelijk niet in je auto rijden.

Echter, kun je door de wanbetaling mogelijk niet meer bij alle verzekeraars terecht. Een stopzetting van een verzekering is ook te zien in CIS, waardoor het lastig is elders een verzekering af te sluiten. Een verzekeraar kan jou hierom weigeren. Ook kan hij bepaalde voorwaarden stellen: zo kan het zijn dat je vooraf bijvoorbeeld al voor een jaar premie moet betalen. Wanneer je dit niet wilt of kan, is het soms voldoende als je eerst een borg betaalt. De verzekeraar beoordeelt jouw verhaal en kan zelf bepalen wat hij van jou eist voor toelating.

Niet alleen betaalachterstanden voor een autoverzekering tellen hierbij mee, ook kan de verzekeraar kijken naar wanbetaling voor andere producten. Denk hierbij aan de huur of een online bestelling. Verzekeraars kunnen deze gegevens inzien en op basis hiervan jouw verzoek afwijzen. Niet alle verzekeraars nemen deze gegevens mee, maar wees er dus van bewust dat dit wel voor kan komen. Zelfs kan de verzekeraar naar jouw adres kijken, de wanbetaling van een oud-bewoner kan zorgen voor een afwijzing of hogere premie. In dit geval kun je een correctieverzoek indienen.

Verzekeringszaken tijdens schuldsanering

Heb je een budgetbeheerder of bewindvoerder omdat je in de schuldsanering zit? Dan is het handig om door deze persoon je verzekeringszaken te laten regelen. Wil je het liever zelf regelen? Overleg dit dan met je budgetbeheerder of bewindvoerder. Je mag namelijk vaak in deze situatie geen kenteken op je naam hebben. Ook wordt je rekening soms geblokkeerd voor automatische incasso. Belangrijk dat je verzekeraar hiervan op de hoogte is.

Geweigerd op basis van te veel claims

Ook kan een verzekeraar jou weigeren wanneer ze vinden dat je teveel schade geclaimd hebt. Of op basis van je leeftijd. Wel heb je hierbij recht op een goed gemotiveerde afwijzing. Hierin moeten ‘schriftelijke en begrijpelijke bewoordingen’ worden gecommuniceerd. Kun je nergens terecht voor een verzekering? Dan kun je een polis (met hoge premie) afsluiten bij De Vereende, een verzekeraar die zich richt op risicovolle klanten.

Wanneer je al een verzekering hebt, kan deze ook tussentijds worden stopgezet vanwege te veel claims. Ook kan de verzekeraar je afstraffen met een premieverhoging. Als de verzekeraar dit wilt doen, moet het wel in de voorwaarden van je verzekering staan. Inclusief de opzegtermijn. Na hoeveel en welke schades en verzekeraar dit kan doen, verschilt. Let hier dus op bij het vergelijken van autoverzekeringen.

Bron: Independer