De wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Europese richtlijnen voor elektronische communicatie is op dinsdag 5 juni 2012 in werking getreden.

Sterkere positie consument

Door deze wetswijziging krijgen telecomconsumenten een sterkere positie, doordat aanbieders betere informatie moeten verschaffen over af te sluiten abonnementen. Verder leidt de wetswijziging tot een betere bescherming van de privacy op het internet.

Cookies

Ook de zogenaamde cookiebepaling treedt op 5 juni in werking: internetgebruikers moeten beter worden geïnformeerd over cookies. Ze mogen niet zonder toestemming van de internetgebruiker op zijn computer worden geplaatst. Toezichthouders, in het bijzonder de OPTA, krijgen met de wetswijziging meer instrumenten voor een effectief markttoezicht.

Datalekken

Voor aanbieders geldt vanaf 5 juni ook een verplichting om inbreuken op de continuïteit (storingen) te melden bij Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het Agentschap is ook het meldloket voor datalekken; deze meldingen worden door het Agentschap vervolgens aan de OPTA doorgegeven. Aanbieders van telecommunicatiediensten moeten inbreuken op de beveiliging waarbij persoonsgegevens zijn gelekt, melden aan de toezichthouder (OPTA). Als het datalek naar verwachting ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer moet ook de betrokkene direct op de hoogte worden gesteld.

Netneutraliteit

De onderdelen van de wetswijziging die niet zien op implementatie van de Europese richtlijnen, treden op het vaste verandermoment, per 1 januari 2013 in werking. Het betreft de bepalingen over kabeltoegang, netneutraliteit, het telefonie-abonnement waarbij per seconde wordt afgerekend, de omkering van de bewijslast bij cookies die het surfgedrag vastleggen, de omstandigheden waarin de levering van internettoegang kan worden beëindigd en het communicatiegeheim op internet.

Bron: Rijksoverheid.nl