De gouden tijden voor de incassobranche lijken voorbij. Het kabinet gaat namelijk de incassokosten aan banden leggen om de consument te beschermen. Onafhankelijk creditmanagement adviseur MoreCredible voorspelt een felle concurrentiestrijd tussenincassobureaus.

Afgelopen vrijdag 26 maart heeft de ministerraad op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie ermee ingestemd om de incassokosten aan banden te leggen. Eerder was een wetsvoorstel hiertoe al ingediend bij de Tweede Kamer. Het lijkt nu slechts een kwestie van tijd dat de Tweede Kamer met de plannen akkoord gaat.

Het wetsvoorstel houdt in dat er één maximumtarief komt voor de optelsom van alle
incassokosten. Niet alleen de kosten van incassobureaus worden gemaximaliseerd, ook de kosten die de leverancier de consument laat betalen (zoals administratiekosten of boetes). Nu brengen leverancier en incassobureau, hun kosten nog apart in rekening.

De totale kosten voor alle incassohandelingen worden straks volgens een wettelijke
staffel berekend over het totaal openstaand saldo, dus niet meer per vordering of
factuur, met een minimumbedrag van € 40. Voor de consument worden de kosten
overzichtelijker en vooral realistischer ten opzichte van de schuld.

De kosten zullen hierdoor over het algemeen lager uitvallen dan nu het geval is.
Het allerbelangrijkste is dat de consument beschermd gaat worden tegen onredelijk hoge incassokosten. Maar wie gaat de gederfde inkomsten ter compensatie van alle
incassoactiviteiten betalen? Het bedrijfsleven of de incassobureaus?

"Waarschijnlijk wordt het samen delen. Het bedrijfsleven zal maatregelen moeten
nemen om het opleggen van kosten in de keten te beperken", zo adviseert Martijn
Groot, specialist bij MoreCredible. "Deze laten het initiatief vaak bij de incassopartner.
Maar zij worden nu zelf verantwoordelijk voor de totale kosten die zij, al dan niet via
een incassobureau, in rekening brengen bij hun debiteuren. Bovendien zullen zij in
veel gevallen hun processen en automatisering moeten aanpassen."

"In de hele keten zullen de marges onder druk komen te staan", stelt Eveliene de
Jager, directeur van MoreCredible. "Wij voorspellen een felle concurrentiestrijd tussen de incassobureaus, zowel op prijs als op oplossingsniveau. Hoe het ook zij, de gouden tijden met betrekking tot incassokosten zijn binnenkort voorbij."

Bron: creditexpo.nl