De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt komend jaar met 50.000 euro naar 405.000 euro. Vereniging Eigen Huis riep minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in juli al op tot een forse verhoging van de NHG grens.In 2022 is de grens 355.000 euro. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG. NHG biedt een vangnet als mensen te maken krijgen met gedwongen verkoop of restschulden. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 429.300 euro.

Carla Muters, voorzitter Raad van Bestuur NHG: “De stijging is echt nodig. Mensen sluiten door de sterk gestegen huizenprijzen een steeds hogere hypotheek af om een huis te kopen. Wij willen er zijn als die groep te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, te hoge woonlasten, echtscheiding of andere problemen. NHG biedt hulp bij financiële problemen en eventuele restschulden. Dat vangnet wordt door een verhoogde kostengrens voor een grote groep beschikbaar.”

De NHG-kostengrens en de borgtochtprovisie (het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt) wordt jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Het doel hiervan is om meer stabiliteit op de woningmarkt te creëren en ervoor te zorgen dat huizenkopers toegang behouden tot een hypotheek met NHG.

Loskoppelen NHG en betaalbaarheidsgrens

Op dit moment geldt de NHG-grens als grens voor betaalbaarheid in de nieuwbouwopgave van het kabinet. Echter, door de forse stijging van de NHG naar 405.000 euro zijn veel woningen voor minder mensen betaalbaar omdat de inkomens niet meestijgen. Daarom gaat het kabinet de grens voor wat een betaalbare koopwoning is, loskoppelen van de NHG-grens. De huidige NHG-grens van 355.000 euro wordt gehanteerd als betaalbaarheidsgrens.

Frank Slooten, belangenbehartiger woningmarkt bij Vereniging Eigen Huis: “Starters zijn enorm geholpen met het loslaten van deze koppeling. Ik ben dan ook blij dat ervoor gekozen is om de grens van betaalbaarheid niet naar 405.000 te laten stijgen. Toch is ook 355.000 euro voor veel starters niet betaalbaar, we blijven ons dan ook inzetten voor de bouw van minimaal 10.000 woningen per jaar voor maximaal 260.000 euro.”

Vereniging Eigen Huis heeft in augustus de petitie gelanceerd waarin zij minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening oproept ieder jaar minimaal 10.000 betaalbare woningen van maximaal 260.000 euro te bouwen.

Bron: Vereniging Eigen Huis