Met ingang van 1 januari 2020 worden de griffierechten en de proceskostenvergoeding geïndexeerd met 2,51%.

Nieuwe bedragen in belastingzaken

 

Griffierecht 2020
Beroep door natuurlijk persoon €   48 (was €  47)
Beroep door niet-natuurlijk persoon € 354 (was € 345)
Hoger beroep en cassatie door natuurlijk persoon € 131 (was € 128)
Hoger beroep en cassatie door niet-natuurlijk persoon € 532 (was € 519)
Proceskostenvergoeding  
Verletkosten maximaal € 86 (was € 84)
1 procespunt in bezwaar en administratief beroep € 261 (was € 254)
1 procespunt in overige gevallen € 525 (was € 512)

 

Overgangsrecht

 

Het nieuwe griffierecht geldt voor beroepschriften die vanaf 1 januari 2020 worden ontvangen. De nieuwe proceskostenvergoeding heeft onmiddellijke werking. Deze geldt voor uitspraken op bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatieberoep die vanaf 1 januari 2020 worden gedaan, ook als de proceshandelingen in 2019 of eerder hebben plaatsgevonden. Wordt na 1 januari 2020 in beroep, hoger beroep of cassatieberoep geconstateerd dat in een voorgaande fase vóór 1 januari 2020 een fout is gemaakt bij het toekennen van de proceskostenvergoeding, dan wordt (ook) op de correctie het nieuwe tarief toegepast.

 

Meer informatie

 

 

Redactie: in de staatscourant staan ook de nieuwe griffierechten met betrekking tot vorderingen vermeld.

Bron: VNG